main logo

Гендерна рівність

Концепція досягнення рівноправності між чоловіками та жінками в трудових, сімейних та інших правових відносинах, а також урівнювання ролі в суспільстві загалом, подолання сексизму та інших видів дискримінації.

Гендерна рівність є наступною сходинкою соціально-статевих відносин після патріархальної системи.

Гендерна рівність як принцип полягає в тому, щоб вивчити і усунути всі соціальні бар'єри, що заважають людині проявитися як особистості, а також створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок та чоловіків в усіх сферах життя залежно від особистого вибору людини, а не причетності до конкретної статі.