Зазначимо, що це ще не затверджена офіційно програма. Поки це лише проєкт МОН і до 15 лютого триватиме обговорення.

До теми У школі відмовляються визнати сертифікацію вчителя: чому це незаконно

Програма призначена для оцінювання фахових знань та вмінь учителів початкових класів, що проводиться у межах сертифікації педагогічних працівників.

Які знання вчителів перевірятимуть

Незалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів та застосовується для перевірки знань та умінь як професійних компетентностей вчителя відповідно до трудових функцій.

Метою ЗНО для вчителів початкових класів є оцінювання фахових знань та когнітивних умінь, визначених Професійним стандартом. Зокрема:

 • здатності забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою;
 • здатності формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички;
 • здатності моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;
 • здатності формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей;
 • здатності здійснювати інтегроване навчання учнів;
 • здатності добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здатності розвивати в учнів критичне мислення;
 • здатності здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу;
 • здатності формувати ціннісні ставлення в учнів;
 • здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності;
 • здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі;
 • здатності визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів;
 • здатності використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної оцінки, я-ідентичності;
 • здатності формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність;
 • здатності конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
 • датності залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства;
 • здатності працювати в команді із залученням фахівців, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами;
 • здатності до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
 • здатності забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
 • здатності надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу;
 • здатності планувати освітній процес;
 • здатності організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здатності організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів;
 • здатності здійснювати оцінювати результатів навчання учнів;
 • здатності забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів учнів тощо.

Програму структуровано відповідно до трудових функцій, визначених Професійним стандартом:

 • управління освітнім процесом,
 • навчання учнів предметів;
 • партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;
 • участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища.

Кожен розділ програми містить підрозділи, що відповідають професійним компетентностям вчителя початкової школи.

До слова, у Києві вчителі отримують більші зарплати через надбавки, доплати та премії з міського бюджету. Скільки саме заробляють педагоги у столиці – читайте у статті.