Згідно з даними доповіді, популяції видів, яким загрожує зникнення, протягом останніх 40 років скоротилися удвічі. Це стосується ссавців, птахів, рептилій, амфібій і риб. Середнє скорочення їхніх популяцій склало 52%.

Популяції видів, що мешкають у прісних водоймах, скоротилися ще більше - на 76%.

У новій доповіді застосували нову методологію, яка, за твердженням авторів, дає точнішу картину, ніж та, яку відображено у висновках попередньої доповіді, опублікованої два роки тому.

Тоді вчені дійшли до висновку, що скорочення популяцій диких видів склало всього 30%. Нинішні результати є набагато тривожнішими, адже свідчать про неухильне зникнення багатьох біологічних видів внаслідок діяльності людства.

У доповіді сказано, що люди вирубують ліси швидше, ніж вони відновлюються, видобувають більше риби в морях і океанах, ніж ті здатні відтворювати, викачують з-під землі більше води, ніж поповнюється дощами, і викидають в атмосферу більше парникових газів, ніж здатні поглинути океани і ліси.

Документ наводить найпоказовіші приклади екологічних катастроф - в Гані популяція левів в одному із заповідників скоротилася за 40 років на 90%.

У країнах Західної Африки вирубка лісів призвела до того, що лісові слони змушені мешкати на території, яка становить 6-7% від їхнього історичного ареалу.

У Непалі полювання і втрата природного середовища існування призвели до скорочення поголів'я тигрів зі 100 тисяч до лише трьох тисяч.

У доповіді простежується доля понад 10 тисяч видів хребетних за період з 1970 по 2010 роки.

Найбільшою загрозою біологічній різноманітності автори доповіді вважають втрату і деградацію природних середовищ існування різних видів, причину яких вони бачать в непомірному споживанні ресурсів планети людством.