Водночас декілька нормативних документів, які регулювали виплату доплат та надбавок до цього, втратили чинність.

До теми Міністерство освіти затвердило педагогічну інтернатуру: навіщо вона вчителям

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що наразі посадовий оклад педагога складається з невеликої ставки і великої кількості надбавок і доплат, які можуть становити половину й більше зарплати педагога.

Підвищення ставок освітянам

Постанова уряду від 28 грудня 2021 року підвищує посадові оклади за роботу в певних типах закладів та установ освіти з 1 січня 2022 року. Зокрема:

 • Директорам шкіл з кількістю учнів понад 1000 осіб (за кожні 700 учнів – 5%);
 • Директорам садочків з кількістю дітей понад 60 осіб (за кожні наступні 60 дітей – 3%);
 • Педагогам, які працюють у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, інших закладах спеціалізованої освіти, визначених законодавством – 10%;
 • Директорам та педагогам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, які створені до введення в дію Законів України “Про освіту”, як заклади II, II-III, III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, з профільним навчанням – 10%;
 • Працівникам вищих професійних (професійно-технічних) училищ, центрів професійної (професійно-технічної) освіти та коледжів, професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання – 10%;
 • Педагогам, помічникам вихователів та керівним працівникам у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо) – 10%;
 • Педагогам, помічникам вихователів та керівним працівникам у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних, санаторних), у закладах освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування; у закладах освіти при установах виконання покарань, приймальниках-розподільниках для дітей, школах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації дітей, притулках для дітей, дитячих будинках і школах інтернатного типу для дітей-сиріт – 20 %;
 • Педагогам, помічникам вихователів та керівним працівникам у спеціальних школах (навчально-реабілітаційних центрах); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25%;
 • Педагогам, помічникам вихователів та керівним працівникам у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках і школах інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, де навчаються діти з особливими освітніми потребами чи які потребують тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу – 30 %;
 • Педагогічним працівникам у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях, дитячих санаторіях тощо), соціального захисту (центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, відділеннях для дітей з інвалідністю тощо) – 15 – 20 %;
 • Завідувачам навчальної (педагогічної) частини у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях, дитячих санаторіях тощо) – 15 – 20 %;
 • Методистам організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень – 10 %;
 • Методистам у закладах післядипломної освіти (підвищення кваліфікації педагогічних працівників), обласних навчально-методичних кабінетах (центрах) – 15 %;
 • Керівникам, консультантам, психологам у центрах професійного розвитку педагогічних працівників – 10 %;
 • Керівнику Київського палацу дітей та юнацтва – 10 %;
 • Керівникам найбільших закладів позашкільної освіти, завідувачам відділів, лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва – 5 %;
 • Керівникам оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей, закладів дошкільної освіти з цілодобовим перебуванням дітей або таких, в яких є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей – 5 %;
 • Керівникам коледжів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міжшкільних ресурсних центрів, профтехів та закладів інших типів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, із кількістю учнів (студентів) понад 800 осіб – 5 %.

За що доплачуватимуть педагогам

Доплати в основному компенсують педагогічному працівникові зарплату за збільшення обсягу роботи, часу її виконання та напруженість роботи.

Доплати можуть встановлюватися законодавством, засновниками та/або керівником закладу освіти, який погоджує їх із профспілковим комітетом.

За класне керівництво

З січня 2022 року вчителям та іншим педагогам (крім керівних посад) у 1 – 4 та підготовчих класах у школах (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 20%;

 • вчителям та іншим педагогам (крім керівних посад) у 5 – 11 (12) класах у школах (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 25%;
 • викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у профтехах, коледжах – 20%.

За перевірку навчальних робіт

З 2022 року вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у підготовчих та 1 – 4 класах шкіл усіх типів і найменувань встановлюється доплата незалежно від навантаження – 15%;

Вчителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у 5 – 11 (12) шкіл, викладачам, старшим викладачам у профтехах, коледжах у таких розмірах:

 • з мови та літератури – 20%;
 • з математики – 15%;
 • з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10%.

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача з предметів, за якими встановлена доплата за перевірку навчальних робіт 10 – 20%.

За керівництво

 • Відтепер вчителям у школах, викладачам у профтехах, старшим викладачам та викладачам у коледжах за керівництво предметними, цикловими, методичними комісіями – 10 – 15%;
 • Вчителям (викладачам) у школах (початкових школах), мистецьких школах із кількістю здобувачів освіти до 20, в яких посада директора не вводиться, за керівництво таким закладом освіти – 25%;
 • Майстрам виробничого навчання у профтехах, на яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією, працюючих в навчально-виробничій майстерні – 15%;
 • Керівнику школи, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за керівництво такими класами (групами) – 25%;
 • Керівникам, заступникам керівників, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам у профтехах, в яких створені вечірні (змінні) групи, за організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів вечірніх (змінних) груп – 15%;
 • Керівнику гуртка у закладах позашкільної освіти, який здійснює керівництво відділом (за наявності у відділі не менше 10 гуртків одного профілю та за умови відсутності штатної посади завідувача відділу) – 15%.

За організацію інклюзивного навчання

Оновлені доплати за організацію інклюзивного навчання та роботу в інклюзивних класах:

Керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з ООП і створено три і більше інклюзивних класи (групи), та заступнику керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в обов’язки якого входить організація інклюзивного навчання осіб з ООП – 20%;

Педагогам та помічникам вихователів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20%.

За обслуговування комп'ютерної техніки

Вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування комп’ютерної техніки, у закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики – 10 – 15%.

Також залишається чинною доплата 10 – 15 % за обслуговування комп’ютерної техніки.

За ведення шкільного сайту, діловодства, бухгалтерії

Нова доплата вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту – 10%.

За позакласну роботу

Перш за все, зазначимо, що залишається чинною доплата 10 – 40% за проведення позакласної роботи з учнями.

А з 2022 року педагогам у закладах загальної середньої освіти усіх типів і найменувань за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у таких розмірах – від 10 – 40 %:

 • 10% – за наявності 10-19 класів (класів-комплектів)
 • 20% – за наявності 20-29 класів
 • 30 – 40% – за наявності 30 і більше класів

Педагогам у дитячих будинках і школах інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 30%.

За завідування

Залишаються чинними доплати за завідування:

навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10 – 15%;

 • кабінетами інформатики та майстернями – 15 – 20%;
 • структурними підрозділами закладів освіти – 25%;
 • бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5 – 15%.

Оновлені доплати за завідування:

 • Вчителям, викладачам та іншим педагогам у школах, профтехах, коледжах за завідування навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-практичними центрами, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10 – 15%;
 • Вчителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у школах, профтехах та коледжах за завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15 – 20 %;
 • Керівним або іншим педагогічним працівникам, на яких покладено обов’язки завідування структурним підрозділом у закладах освіти, за завідування структурним підрозділом (пансіон (інтернат), філія, дошкільний підрозділ, позашкільний підрозділ, реабілітаційне відділення тощо), за умови відсутності штатної посади завідувача (керівника) такого підрозділу – 25%;
 • Педагогам у закладах позашкільної освіти за завідування майстернями та паспортизованими музеями – 15 – 20%;
 • Педагогам у закладах позашкільної освіти за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями – 10 – 15 %;
 • Викладачам, старшим викладачам у коледжах за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за однією або кількома спеціальностями за умови відсутності штатної посади завідувача відділення – 15%;
 • Педагогам шкіл, в яких організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за завідування заочним відділенням, навчально-консультативними пунктами – 10%;
 • Педагогам та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у школах, профтехах за завідування бібліотекою за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки – 5 – 15%.

Доплата за сертифікацію

Залишаються чинними доплати педагогічним працівникам, які пройшли сертифікацію у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) протягом строку дії сертифіката.

Оновлені доплати – педагогам закладів освіти, які успішно пройшли сертифікацію, протягом строку дії сертифіката пропорційно обсягу педагогічного навантаження, що виконується на посаді, за якою пройдена сертифікація – 20%.

Читайте також Які вимоги до вчителів від директора чи батьків є незаконними: пояснення експертів

Доплати за інші види педагогічної діяльності

Оновлені доплати

 • Педагогам закладів освіти з досвідом педагогічної діяльності не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), на яких за рішенням керівника закладу освіти покладено виконання обов’язків педагога-наставника для осіб, які проходять педагогічну інтернатуру – 20%;
 • Керівним працівникам та іншим педагогам позаміських оздоровчих таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій, екскурсій за систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу – 15%;
 • Керівникам, заступникам керівників у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, учні (студенти) яких проживають у гуртожитках – 10%.

Залишаються чинними доплати за інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності. Засновник закладу освіти та/або заклад освіти має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень.

Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші розміри та умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних працівників. Керівник або засновник закладу освіти не можуть скасовувати визначені законодавством доплати.

За наукові ступені

Залишаються чинними доплати за почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені – в розмірі 15 – 30% посадового окладу.

 • Якщо працівник має вчене звання професора, граничний розмір доплати йому встановлюється в розмірі 33% посадового окладу, а якщо доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника – у граничному розмірі 25%.
 • Якщо працівник має науковий ступінь доктора наук – доплата йому встановлюється у граничному розмірі 25% посадового окладу, а якщо кандидата наук чи доктора філософії – у граничному розмірі 15% посадового окладу.

Доплати за вчене звання або науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням чи науковим ступенем. Якщо працівник має два або більше звання чи ступеня доплата встановлюється за одним з них.

Те, чи відповідає вчене звання та науковий ступінь профілю діяльності працівника на посаді, яку він обіймає, визначає керівник закладу освіти, установи освіти чи наукової установи.

За роботу в нічний час

Залишається чинною доплата у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) педагогічним працівникам за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 22:00 до 6:00.

За додаткову роботу

Залишаються чинними доплати, що встановлюються педагогічним працівникам за:

 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу виконуваної роботи (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп);
 • за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Що потрібно знати про цей вид доплат? Їхні розміри та перелік суміщуваних професій (посад) не обмежуються, але ці доплати не можуть бути більшими, ніж 50% ставки зарплати.

Конкретний розмір цих доплат встановлюється за фактично виконаний обсяг робіт. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника закладу освіти його штатним заступникам не виплачуються.

Надбавки

Керівники закладів освіти мають право в межах фонду зарплати (фонду оплати праці) встановлювати надбавки, а самим керівникам надбавки затверджуються органами управління.

Надбавки виконують заохочувальну функцію заробітної плати. Тобто основне призначення надбавок – стимулювати педагогів підвищувати свою професійну майстерність, працювати краще, проявляти творчий потенціал та креативність.

Підвищена ставка за почесні звання

Залишаються чинними надбавки за звання "Вчитель-методист", "Викладач-методист" – 15% до ставки, а за звання "Старший вчитель", "Старший викладач", "Вихователь-методист", "Педагог-організатор-методист", "Старший вожатий-методист", "Практичний психолог-методист", "Керівник гуртка-методист", "Старший вихователь" – на 10%.

За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" – надбавка 40%, "заслужений" – надбавка 20% посадового оклад.

Оновлені надбавки:

 • Педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання "вчитель-методист", "викладач-методист", "вихователь-методист", "майстер виробничого навчання I категорії" – 15%;
 • Педагогам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання "старший вчитель", "старший викладач", "старший вихователь", "керівник гуртка – методист", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог-методист", "старший вожатий-методист", "майстер виробничого навчання II категорії" – 10 %;
 • Майстрам виробничого навчання у профтехах, міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які мають звання "Майстер-кухар", "Майстер-кондитер" і перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування – 20 %;
 • Керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за звання "Народний майстер" – 10 %.

Надбавка за знання та використання іноземної мови

Залишаються чинними надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10%, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15%, двох і більше мов – 25% посадового окладу. Але ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких знання іноземної мови передбачено посадою.

Оновлені надбавки:

 • Керівним та педагогам, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі, у школах з поглибленим вивченням іноземної мови, коледжах – 10%;
 • Керівним та педагогічним працівникам у садочках, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою – 5%.

Надбавка педагогам ІРЦ

З 1 січня 2022 року встановлюється надбавка не менше 25% педагогам інклюзивно-ресурсних центрів.

Педагогам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), інших спеціальних закладах освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25 %.

Стимулюючі надбавки

Залишаються чинними вимоги, що стимулюючі надбавки встановлюються:

 • за високі творчі та виробничі досягнення педагогічного працівника, залежно від особистого внеску кожного працівника;
 • за виконання особливо важливих (термінових) робіт на строк їх виконання;
 • за складність та напруженість у роботі.

Максимальний розмір цих надбавок для одного працівника не має перевищувати 50% посадового окладу. Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

Керівник закладу освіти може зменшити або повністю скасувати ці надбавки, якщо якість роботи педагога погіршується.

Надбавка за престижність праці

Залишається чинною надбавка за престижність праці. Вона не може бути меншою за 5% і не може перевищувати 30% посадового окладу, незалежно від підпорядкування закладів освіти. Її розмір встановлює керівник закладу в межах фонду оплати праці та на весь обсяг навчального навантаження.

Надбавка за апробацію НУШ

Залишається чинною надбавка за апробацію НУШ, яка встановлюється для керівників шкіл, їхніх заступників на посадах педагогів та вчителів шкіл, у яких апробують державний стандарт початкової освіти НУШ на період до 2029 року та шкіл, у яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за цим державним стандартом – у розмірі не менше 20%.

Надбавка у закладах освіти з навчанням мовами нацменшин

Залишається чинною надбавка, яка нараховується вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин у розмірі не менше 20%.

Надбавка за вислугу років

Залишається чинною надбавка за вислугу років педагогічним працівникам. Вона виплачується щомісяця. Якщо вислуга років становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу.

Надбавка за спортивні звання

Залишаються чинними надбавки за спортивні звання:

 • "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" – виплачується надбавка у розмірі 20%,
 • "майстер спорту міжнародного класу" – 15%,
 • "майстер спорту" – 10%.

Надбавки за почесні та спортивні звання нараховуються працівникам у тому випадку, якщо їхня діяльність за профілем збігається з його почесним або спортивним званням.

Якщо є два або більше звань, надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Те, чи відповідає почесне або спортивне звання профілю діяльності працівника на посаді, що він обіймає, визначає керівник закладу освіти.

До слова, в Україні не вистачає кваліфікованих вчителів з математики та інформатики. Тому Мінцифри дозволила викладати ці предмети IT-спеціалістам. Деталі – читайте у статті.