Ця вступна кампанія має закінчитися зарахуванням вступників до ЗВО. Про деталі вступу у 2023 році на бакалаврат та відповідні строки читайте далі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Коли вступна кампанія на бакалаврат у 2023 році

Вступна кампанія складається з кількох етапів. Кожен має визначені строки. Зокрема, строки формування рейтингових списків, прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору та зарахування.

Вступ на денну форму навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до них необхідних документів стартує 1 липня 2023 року.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, триватимуть до дня, що передує дню завершення прийому заяв.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 19 липня.

Закінчується реєстрація заяв вступників о 18:00 год 31 липня.

Творчі конкурси та співбесіди

Для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, реєстрація на участь у співбесідах чи конкурсах здійснюється:

  • для вступу на бюджет – з 3 липня до 18.00 10 липня;
  • для вступу на контракт – з 3 липня до 18.00 25 липня.

Творчі конкурси відбудуться у кілька потоків з 7 по 18 липня включно для вступників на бюджетні місця за графіком, затвердженим ЗВО. Для вступників на контракт співбесіди та творчі конкурси триватимуть до 31 липня.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, їхня організація та проведення відбувається відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття у цьому році. Вони при цьому мають мати відповідний документ або довідку із закладу освіти як підтвердження.

Інформацію про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюють на офіційному вебсайті ЗВО.

Вимоги до мотиваційних листів визначені правилами прийому закладу освіти і мають бути затверджені до 1 червня 2023 року.

Оприлюднення рейтингових списків

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджеті здійснюється не пізніше 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 8 серпня.

Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет триватиме не пізніше 10 серпня.

Зарахування вступників на навчання за пільгові державні кредити та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) відбуватиметься не пізніше ніж 30 серпня 2023 року.

Переведення на вакантні бюджетні місця відбувається не пізніше 18 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 9 серпня.

Вступ на інші форми навчання

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за цільові пільгові державні кредити не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначені правилами прийому відповідного ЗВО.

Заклади освіти у своїх Правилах прийому можуть передбачити одну або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступників. При цьому перша з них починається не раніше ніж 1 вересня.

Зараховуватимуть абітурієнтів не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів. Протягом цього часу триватиме конкурсний відбір – але не пізніше 30 листопада 2023 року.

Вступ на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого та молодшого бакалавра

У 2023 році передбачений широкий конкурс при адресному розміщенні державних місць для здобуття ступенів бакалавра та молодшого бакалавра.

Також цьогоріч не встановлений поділ бюджетних місць між вступниками, які закінчили школу, та тими, хто має освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра. Вони братимуть участь у спільних широких конкурсах із використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

Загальний перелік широких конкурсів визначений Додатком 4 Порядку прийому до закладів вищої освіти.

Інші умови

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначають правила прийому закладу освіти.

При цьому зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням закінчується:

  • за державним (регіональним замовленням) – не пізніше ніж 1 жовтня;
  • на контракт – не пізніше 30 листопада.

Робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 листопада 2023 року.