Проєкт стратегії економічної безпеки

Кабмін ухвалив проєкт указу президента України про РНБО "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року" . Очікуваним результатом виконання Стратегії є забезпечення економічної безпеки держави як умови досягнення основних національних економічних інтересів.

Читайте також ЄС дасть Україні 1 мільярд євро на проєкт "Twinning": що він передбачає

В результаті виконання Стратегії буде впроваджено прозору систему постійного моніторингу економічної стійкості та щорічну системну оцінку стану економічної безпеки, підвищено ефективність реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки і політичну відповідальність за її результати,
– Ігор Петрашко.

Мета та стратегія проєкту

Мета проєкту – досягнення основних національних економічних інтересів та забезпечення економічного суверенітету.

Стратегія проєкту

Стратегія державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки визначає такі взаємоузгоджувані поняття, як:

  • економічна безпека,
  • національні економічні інтереси,
  • економічна стійкість,
  • економічний суверенітет.

Стратегія базується на пріоритетах національних економічних інтересів та визначає мету, напрями, завдання та механізми державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки, а також цільові орієнтири та критичні межі індикаторів економічної безпеки.

Очікувані результати

У контексті досягнення національних економічних інтересів України реалізація Стратегії зорієнтована на:

  • створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджаючого розвитку науково-технічного потенціалу країни, сталого нарощування національного багатства та факторів виробництва;
  • досягнення цілей сталого розвитку, рівня життя населення та соціально-політичної стабільності, властивих економічно розвиненим країнам;
  • зайняття Україною у світовому розподілі праці та міжнародних економічних відносинах місця, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному та геополітичному потенціалу;
  • забезпечення гарантованого захисту національної економіки в умовах виникнення або посилення внутрішніх та зовнішніх загроз.

Напрями у сфері забезпечення економічної безпеки

Державна політика у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрями:

  1. напрям розвитку – завдання в рамках напряму конкретизовані за основними складовими економічної безпеки,
  2. безпековий напрям.