Освітня програма визначає якість освітньої діяльності. І чинне законодавство України надає автономію школам не лише у виборі, а й у створенні освітніх програм.

До теми Підготовка до школи в умовах війни: онлайн-платформа, з якою діти захопляться навчанням

Такі власні освітні програми дають змогу школі:

  • поширювати напрацьований досвід і новації;
  • враховувати стратегію розвитку закладу, специфіку, педагогічний і ресурсний потенціал;
  • наближати зміст освітньої програми до запитів учнів, вимог і потреб суспільства;
  • формувати компетентності учнів з окремих або всіх освітніх галузей на рівні, вищому за передбачений державним стандартом для відповідного рівня повної загальної середньої освіти;
  • реалізовувати академічну свободу;
  • оновлювати зміст освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Для проведення експертизи та затвердження власної освітньої програми необхідно звернутися до Державної служби якості освіти України. Відповідно до наказу МОН, документи можна подавати без попереднього заповнення реєстраційної форми.

Додамо, що освітню програму закладу схвалює педагогічна рада закладу та затверджує його керівник. Так, типова освітня програма має містити:

  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;
  • загальний обсяг навчального навантаження, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
  • опис інструментарію оцінювання.

Цікаво, що загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5 – 9 класів складає 5845 годин/навчальний рік.