У МОН додають, що цього року розширили категорії вступників, які можуть подавати заяви в електронній формі. Це дозволить кожному вступнику вступити до закладу вищої освіти.

До теми Болгарія надає стипендії для українців на навчання у своїх університетах

Вступ на бакалаврат у 2021 році

Підготовка до вступу

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків і творчих конкурсів для вступу до конкретного вишу можна знайти у правилах прийому цього ЗВО (на вебсайті конкретного вишу).

Так, для вступників, які планують вступати після закінчення школи на бюджет, інформація, загальний перелік конкурсних предметів і творчих конкурсів – можна знайти в умовах прийому для здобуття вищої освіти.

Вступники, які подають заяви в електронній формі, мають зареєструватися в особистому електронному кабінеті на сайті "Вступ" (він почне працювати під час вступної кампанії).

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);
 • пароль для входу до кабінету;
 • номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;
 • серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного документа (щоб його вирахувати, ви можете скористатись спеціальним калькулятором на сайті "Вступ").

Під час подання заяви в паперовій формі вступник має особисто пред’явити оригінали документів:

 • документ, що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви вступник додає такі документи:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Сертифікати ЗНО яких років можна подавати для вступу до вишу? У цьому році для вступу приймають сертифікати ЗНО таких років: 2018, 2019, 2020 та 2021.

Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

В Умовах прийому 2021 року не передбачено подання для вступу після школи медичної довідки. Однак, ЗВО у своїх правилах прийому самостійно встановлюють перелік документів, необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію.

Що робити, якщо школа затримує видачу документа про середню освіту? Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;
 • прийом заяв і документів починається 14 липня, а закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО;
 • вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 1 до 13 липня включно. З 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів;
 • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому ЗВО.

Як дізнатися, скільки бюджетних місць виділено на спеціальність, на яку абітурієнт хоче вступати?

Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань чи спеціальність, визначається щороку відповідною постановою уряду – її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії.

Максимальний обсяг бюджетних місць та загальна кількість місць на спеціальність у межах вишу публікується на офіційних сайтах ЗВО.

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак, вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу.

Чи можна одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями у два різні виші?

Так, людина може навчатися за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти.

Але за умови, що тільки одна з них – за державним замовленням (бюджетна) або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Якщо абітурієнт закінчив навчання за рівнем молодшого спеціаліста в коледжі на бюджеті, чи може він вступити на бакалавра на бюджетну форму? Так, але в разі вступу на ту саму чи споріднену в межах галузі знань спеціальність.

Чи можуть іноземці або особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, навчатися у виші на бюджеті?

Навчання у вишах такими вступниками за кошти державного бюджету здійснюється за тими ж самими правилами, що й для громадян України. Тому, щоб навчатися на бюджеті, вони повинні мати результати ЗНО.

Подання заяв

Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) подають заяви в електронній формі (крім окремих ситуацій.

Для подачі е-заяв потрібно заповнити електронну форму в режимі онлайн на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (ця можливість буде відкрита з 1 липня 2021 року).

Так, створиться особистий електронний кабінет вступника. Через нього 14 липня абітурієнт зможе подати заяви у виші.

Хто має право подавати паперові заяви для вступу на бакалаврат? У паперовій формі подають вступники:

 • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років), співбесідою тощо;
 • для реалізації права на повторне безоплатне навчання за бюджетні кошти;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті ЗНО;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу, переможцям чемпіонатів України тощо.

Скільки можна подати заяв на бюджетну та контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності.

Максимальна кількість заяв, яку зможе подати вступник на контрактну форму навчання – 30 заяв.

Конкурсний та прохідний бал

Конкурсний бал – це комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001.

Конкурсний бал обчислюється:

 • для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за такою формулою: конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К2 х П2 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МЛ + К6 х ОУ;
 • для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра за такою формулою: конкурсний бал (КБ) = К1 х П1 + К3 х П3 + К4 х А + К5 х МЛ + К6 х ОУ,

Але зверніть увагу, що бали за мотиваційного листа можуть бути нараховані вам тільки за умови оприлюднення результатів його оцінювання на вебсайті вишів до початку основної сесії ЗНО.

Кожен заклад вищої освіти може у своїх правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Однак для всіх вступників, що вступають для здобуття ступеня бакалавра встановлено мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця – він має становити не менше 125 балів.

Для всіх вступників на спеціальності 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина” та 228 “Педіатрія” умовами прийому 2021 року встановлено мінімальний бал 150 з другого та третього конкурсних предметів.

Також для:

 • вступників на спеціальності галузей знань 08 “Право”, 28 “Публічне управління”, 29 “Міжнародні відносини” – мінімальний конкурсний бал 140;
 • вступників у магістратуру спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація” – мінімальний конкурсний бал130.

Творчі конкурси та заліки

Творчий залік

– це форма доконкурсного відбору для перевірки творчих здібностей вступника. Може встановлюватися вишем на певні спеціальності для допуску вступника до подальшої участі у конкурсі.

Творчий залік може проводитись для всіх спеціальностей галузі 01 “Освіта/Педагогіка” та спеціальності 022 “Дизайн” (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу).

Творчі заліки потрібно складати в кожному виші окремо? Так, однак за рішенням приймальної комісії можуть прийматися результати творчого заліку, що отримані в іншому ЗВО.

Коли цього року будуть вступні іспити (замість ЗНО) та творчі конкурси? Цього року вступні іспити та творчі конкурси для вступників, які бажають вступати на бюджетні місця, проводитимуться з 1 до 13 липня.

Кожен виш проводитиме такі конкурси у два та більше потоків, щоб вступники мали більше можливостей для вступу в разі збігу дат проведення цих випробувань.

Пільги

Як абітурієнт може вступити до закладу вищої освіти, якщо він:

 • Інвалід війни

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому разі подаються у паперовому вигляді.

 • Має інвалідність і неспроможний відвідувати заклад освіти

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому разі подаються у паперовому вигляді.

 • Отримав/ла відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами іспитів 2021 року або результатами ЗНО 2018, 2019, 2020 років.

 • Не зміг/змогла скласти ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2021 року та/або результатами ЗНО 2018, 2019, 2020 років, якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.

 • Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти у межах квоти-1, але тільки за результатами ЗНО 2018-2021 років з (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).

 • Учасники бойових дій

Такі вступники можуть вступати до вишів за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років.

 • "Чорнобилець"

Ця пільга залежить від категорії осіб, до якої вас віднесено.

 • Проживає в тимчасово окупованому Криму, Севастополі чи на непідконтрольній території Донбасу, виїхав/ла після 1 січня 2021 року

Вступники, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня у рік вступу, можуть вступати до ЗВО через освітні центри за результатами вступних іспитів.

Що робити, якщо приймальна комісія відмовляє у вступі за пільгами? Звернутися письмово до приймальної комісії вишу, а у разі виникнення проблеми – до органу управління чи засновника ЗВО.

 • Що таке сільський коефіцієнт та хто має на нього право?

Сільський коефіцієнт (СК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, які зареєстровані у селах та в рік вступу отримали повну загальну середню освіту в сільському закладі освіти, що знаходиться на території села.

СК дорівнює 1,02. Перелік закладів середньої освіти, випускники яких матимуть право на використання СК, буде вбудовано в систему ЄДЕБО. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання.

Таку довідку вступник має завантажити в електронний кабінет або подати разом із паперовою заявою.

 • Що таке регіональний коефіцієнт, та хто має на нього право?

Регіональний коефіцієнт (РК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО не у Києві.

РК дорівнює:

1,04 – якщо заклад вищої освіти чи його відокремлений структурний підрозділ розташований на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської областей;

1,00 – якщо заклад знаходиться у Києві;

1,02 – в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

 • Що таке першочерговий коефіцієнт та хто має на нього право?

Під час вступної кампанії 2021 року вступники до медичних, педагогічних та мистецьких закладів вищої освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або смт, отримають право на першочергове зарахування на бюджет.

 • Що таке галузевий коефіцієнт та хто має на нього право?

Галузевий коефіцієнт (ГК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави.

ГК дорівнює: 1,02 – для поданих заяв із пріоритетністю 1 і 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

Якщо вступник брав участь в олімпіадах чи спортивних змаганнях, чи має він якісь переваги під час вступу?

Якщо вступник є членом збірних команд України, які брали участь у:

 • міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів МОН),
 • Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України),

то вам зараховуються оцінки по 200 балів із двох вступних випробувань на вибір.

Якщо ви є учасником Всеукраїнської олімпіади вишу для профорієнтації вступників, вам можуть нараховувати додаткові бали до оцінки ЗНО з одного відповідного предмета в обсязі від 1 до 20 балів.

Якщо ви є:

 • призером чи переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (зокрема, серед школярів);
 • призером або переможцем всесвітньої Гімназіади;
 • переможцем чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту);
 • спортсменом, який посідав призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також чемпіоном України з олімпійських видів спорту.

Пріоритетність заяв

Це обов’язково для вступу на місця державного та регіонального замовлення на конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти.

Чи можна змінити пріоритетність? Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі ви зможете знову подати заяву з цією ж пріоритетністю, якщо вона ще не прийнята комісією.

У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо

Зарахування на бюджет і на контракт

У рейтинговому списку після його оприлюднення приймальною комісією або на сайті інформаційної системи "Вступ".

Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на бюджет та контракт?

Списки оприлюднюються на інформаційних стендах приймальних комісій, вебсайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

Додамо, що у 2021 році списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють: для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня; для інших – не пізніше 28 липня.

Якщо вступник подавав документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують йому контрактне місце?

Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант “претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації”, то вам може бути запропоноване контрактне місце.

Якщо вступника зарахували на бюджет, що буде з його іншими заявами?

Заяви вступників, зарахованих на навчання на бюджет, виключаються з конкурсів на інші місця. Але крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування.

До слова, основна сесія ЗНО-2021 розпочинається 21 травня тестуванням з хімії. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник оможе скласти тести не 5 навчальних предметів.

Дати ЗНО 2021
Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу