Отримати інформацію про типи завдань, що будуть використані у кожному окремому предметному тесті можна за посиланням.

Важливо МОН змінило перелік предметів ЗНО для вступу на деякі спеціальності: деталі

Як нараховують бали за ЗНО

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Такі завдання складаються з основи (умови завдання) та трьох, чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей.

 • 1 бал буде зарахований, якщо вказано правильну відповідь;
 • 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, вказано більше однієї відповіді або відповіді на завдання не надано.

Де можна зустріти такі завдання? Завдання з вибором однієї правильної відповіді використовуються в тестах ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України, іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської), математики, фізики, біології, хімії, географії.

Завдання на встановлення відповідності ("логічні пари")

Ці завдання складаються з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення "логічних пар") між інформацією, позначеною цифрами та буквами.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3 або від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей.

 • Учасник ЗНО отримує 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність ("логічну пару"), тобто може набрати максимум 3 або 4 бали за таке завдання залежно від предмета.
 • Але буде нараховано 0 балів за будь-яку "логічну пару", якщо відповідь є неправильною, зроблено більше однієї позначки в рядку або відповіді на завдання не надано.

Де можна зустріти такі завдання? Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 3, використовуються на ЗНО з математики та хімії. Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 4, використовуються на ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України, фізики, біології та географії.

Завдання на визначення правильності / неправильності твердження

У завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність поданого твердження відносно змісту прослуханої чи прочитаної інформації. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив відповідь у бланку.

Якщо варіант правильний – зараховується 1 бал. Якщо ж вказано неправильну відповідь, вказано більше однієї відповіді чи відповіді на завдання не надано взагалі – учасник отримує 0 балів.

Де можна зустріти такі завдання? Ці завдання використовуються на ЗНО з англійської, німецької та іспанської мов.

Завдання на встановлення відповідності

У цьому завданні пропонується підібрати заголовки до текстів чи їх частин з наведених варіантів; твердження до текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань.

Завдання буде зарахованим, якщо учасник ЗНО встановив відповідність і позначив варіант відповіді в бланку відповідей А. 1 бал зараховується за правильно встановлену відповідність, в усіх інших випадках – 0 балів.

Де можна зустріти такі завдання? Ці завдання містяться в тестах з англійської, німецької та іспанської мов.

Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданні пропонується доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і позначив варіант відповіді в бланку відповідей.

Якщо варіант правильний – зараховується 1 бал. Якщо ж вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді чи відповіді на завдання не надано взагалі – учасник отримує 0 балів.

Де можна зустріти такі завдання? Предмети, на яких використовуються такі завдання, – англійська, німецька, французька та іспанська мови.

Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання складається з основи та переліку подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія / дія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей.

Відповідно буде зараховано:

 • 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій / дій;
 • 2 бали, якщо правильно вказано першу та останню події / дії;
 • 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію / дію;
 • 0 балів за будь-яку правильно вказану подію / дію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та / або колонці;
 • 0 балів, якщо неправильно вказано першу й останню події чи відповіді не надано взагалі.

Де можна зустріти такі завдання? Ці завдання використовуються для перевірки знань з історії України.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів

Ці завдання складаються з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей.

За кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) учасник отримує 1 з 3 можливих балів. Водночас 0 балів отримує учень, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

Де можна зустріти такі завдання? Вони подаються на ЗНО з історії України і географії.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів

Воно передбачає наявність основи та трьох груп (стовпчиків) відповідей, позначених цифрами; у кожній групі лише одна відповідь правильна. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО вибрав з кожної групи (стовпчика) і послідовно записав три відповіді (цифри) в бланку відповідей.

За виконання цього завдання учасник ЗНО може набрати від 0 до 3 балів – 1 бал за кожну правильно подану відповідь. Слід звернути увагу, що в цьому типі завдань порядок написання цифр має значення – вимагається сувора послідовність.

Де можна зустріти такі завдання? Таке завдання виконуватимуть учасники ЗНО з біології.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Такі завдання поділяються на 2 типи – структуровані та неструктуровані.

Структуровані складаються з основи та двох частин і передбачають розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з двох частин завдання в бланку відповідей.

Учасник ЗНО може отримати 0 балів (не виконано чи виконано неправильно), 1 бал (правильно виконана одна будь-яка частина) чи 2 бали.

Де можна зустріти такі завдання? Такі структуровані завдання використовуються для перевірки навчальних досягнень у тестах з фізики, хімії та математики.

Неструктуровані складаються тільки з основи і передбачають розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей.

За правильне виконання такого завдання учасник отримує 2 бали, в іншому випадку – 0 балів.

Де можна зустріти такі завдання? Неструктуровані завдання використовуються в тестах з фізики, математики, хімії та географії.

Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю

Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю передбачає надання учасником ЗНО письмової відповіді у вигляді кількох речень у бланку відповідей за змістом тексту для читання, наведеного в сертифікаційній роботі.

Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю оцінюються в 0, 1 або 2 бали: 0 балів – відповіді не надано; 1 бал – надано неповну, часткову відповідь; 2 бали – надано повну, вичерпну відповідь.

Де можна зустріти такі завдання? Такі завдання використовують у сертифікаційній роботі з української мови та літератури.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Зазначимо, що ці завдання на ЗНО містяться в тестах з таких предметів: математика, українська мова, українська мова і література, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

З математики завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО в бланку відповідей навів пояснення всіх етапів розв’язання, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

Максимально за таке завдання з математики можна набрати 4 або 6 балів залежно від різновиду завдання.

Для перевірки знань з іноземних (англійської, французької, німецької, іспанської) мов завдання передбачає створення учасником ЗНО власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей. За його виконання учасник може набрати від 0 до 14 балів.

Завдання з української мови та української мови і літератури передбачає створення учасником ЗНО власного письмового висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей. Максимально можлива кількість балів за таке завдання – 20.

Слід зазначити, що оцінювання та нарахування балів за виконання двох останніх типів завдань здійснюється під час перевірки бланків відповідей спеціально підготовленими екзаменаторами.

Графік ЗНО-2022

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

 • фізика – 23 травня;
 • хімія – 26 травня;
 • українська мова, українська мова та література – 31 травня;
 • математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
 • іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
 • англійська мова – 7 червня;
 • історія України – 10 червня;
 • географія – 14 червня;
 • біологія – 17 червня.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

 • Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
 • Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

До слова, зазначимо, що реєстрація для участі в пробному ЗНО розпочнеться вже незабаром – з 5 січня і триватиме до 22 січня. Додамо, що цього року воно коштуватиме 213 – 309 гривень в залежності від регіону.