Деталі

Як показали результати спостережень, нейронні зв'язки, які сприяють навчанню та хорошій пам'яті, формуються, коли ми пишемо ручкою. Але вони не з'являються, якщо ми використовуємо комп'ютер і клавіатуру.

Дивіться також Революція в науці: вчені кажуть, що еволюція не настільки випадкова, як ми думали

У дослідженні брали участь 36 студентів. Спочатку вчені фіксували електричну активність їхнього мозку, коли вони писали певні слова від руки. Після цього вони друкували ті ж самі слова на клавіатурі. Процес відстежували 256 датчиків електроенцефалографії.

З'ясувалося, що за різного способу відтворення тексту дуже сильно відрізняється активність у тім'яних і центральних ділянках мозку, відповідальних за пам'ять, сприйнятливість до навчання, уважність, здатність сприймати мову. Під час письма від руки патерни взаємодії мозку були набагато складнішими, ніж під час набору тексту на клавіатурі. Результати показують, що просторово-часові патерни візуальної та пропріоцептивної (тобто, відчуття положення свого тіла в просторі) інформації, отримані завдяки координації рухів рук під час користування ручкою, роблять значний внесок у патерни взаємодії мозку, що сприяють навчанню.

При цьому, судячи з діапазону активності в мозку, головну роль в ефекті від використання паперу та ручки відіграє не робота конкретних м'язів, а сукупність усіх факторів. Зафіксовані під час письма від руки зв'язки альфа-діапазону пов'язують із роботою довготривалої пам'яті, а зв'язки в тета-діапазоні — з робочою пам'яттю і здатністю сприймати нову інформацію.

Оскільки люди все менше пишуть від руки і все більше використовують для цього цифрові пристрої, вкрай важливо вивчити наслідки цього для людського мозку. Вчені закликають, щоб діти з раннього віку привчалися писати від руки в школі, щоб сформувати моделі нейронних зв'язків, які забезпечують мозку оптимальні умови для всього подальшого навчання.