Визначення результатів предметного тесту ЄФВВ здійснюють у два етапи. На першому етапі визначають тестовий бал учасника (максимум – 140 балів).

Дивіться також Як перевести тестові бали ЄВІ у шкалу 100 – 200 балів

Скільки є завдань у тесті

На другому етапі на основі тестового бала визначають рейтингову оцінку результатів учасника ЄФВВ за 200-бальною шкалою. Її використовують при складанні рейтингового списку абітурієнтів при вступі до магістратури у виші України.

Предметні тести з економіки та міжнародної економіки, права та міжнародного права, політології та міжнародних відносин, психології та соціології, управління та адміністрування містять по 140 завдань з вибором однієї правильної відповіді.

Предметний тест з обліку та фінансів містить 126 завдань з вибором однієї правильної відповіді та 14 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник ЄФВВ вибрав, позначив і підтвердив відповідь.

Завдання з короткою відповіддю, які можна зробити без калькулятора та спеціальних таблиць, не передбачатимуть складних математичних розрахунків.

Очікується, що час на розрахунок не повинен перевищувати 1 хвилини 20 секунд. Якщо наявні ланцюгові розрахунки, то не більше 2 етапів, без використання заокруглення.

За кожну правильну відповідь учасник тестування ЄФВВ зможе отримати 1 бал, тобто максимальна кількість балів складатиме 140.

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник ЄФВВ, правильно виконавши всі завдання тесту, – 140.

Дивіться також Які мінімальні бали ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

Як розрахувати бал ЄФВВ-2024

Для отримання результатів учасника ЄФВВ за 200-бальною шкалою використовують Таблицю переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Зазначена шкала є рейтинговою, оскільки вказує на місце результату ЄФВВ особи серед результатів інших учасників тестування.

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднена в Додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році.

Для отримання результатів учаснику потрібно набрати мінімум 35 тестових балів.

Переведення тестових балів предметних тестів ЄФВВ

Тестовий бал

Бал за шкалою 100 – 200

35

100

36

101

37

102

38

103

39

104

40

105

41

106

42

107

43

108

44

109

45

110

46

111

47

112

48

113,5

49

115

50

116,5

51

118

52

119,5

53

121

54

122,5

55

124

56

125,5

57

127

58

128,5

59

130

60

131,5

61

133

62

134,5

63

136

64

137,5

65

139

66

140,5

67

142

68

143,5

69

145

70

146,5

71

148

72

149

73

150

74

151

75

152

76

153

77

154

78

155

79

156

80

157

81

158

82

159

83

160

84

161

85

162

86

163

87

164

88

165

89

166

90

167

91

168

92

169

93

170

94

171

95

172

96

173

97

174

98

175

99

176

100

177

101

178

102

179

103

180

104

181

105

182

106

183

107

183,5

108

184

109

184,5

110

185

111

185,5

112

186

113

186,5

114

187

115

187,5

116

188

117

188,5

118

189

119

189,5

120

190

121

190,5

122

191

123

191,5

124

192

125

192,5

126

193

127

193,5

128

194

129

194,5

130

195

131

195,5

132

196

133

196,5

134

197

135

197,5

136

198

137

198,5

138

199

139

199,5

140

200

  • Раніше ми інформували про те, що розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників в магістратуру. Про це читайте за посиланням.