main logo

Державна міграційна служба

Державна міграційна служба – орган, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

ДМС підпорядковується Кабінету Міністрів України, роботу органу координує міністр внутрішніх справ.