main logo

Торги

Торги – це специфічна форма організації торгівлі, що є неминучим наслідком ринкових відносин, коли відсутні твердо фіксовані ціни. Торги служать встановленню дійсних цін на товар