main logo

Реконструкція

Це перебудова існуючих об'єктів індустріального та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості продукції, покращенням умов експлуатації та проживання, якості послуг.

Реконструкція, зазвичай, передбачає реорганізацію об'єкта, зміну геометричних розмірів і технічних показників. Вона також може включати капітальне будівництво, прибудови, надбудови, переобладнання приміщеннь з розбиранням чи підсиленням несучих конструкцій.