Таку думку висловив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці під час пояснення про важливість та доцільність реформи "Нової української школи".

Цікаво Що змінила Нова українська школа: найцікавіші дані з дослідження

Що відомо про НУШ

"Нова українська школа" – це головна реформа МОН під керівництвом колишньої міністерки Лілії Гриневич. Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.

Ключові компетентності для дітей у НУШ:

  • спілкування в школі лише державною мовою (і рідною, у разі відмінності);
  • спілкування іноземними мовами;
  • уміння вчитися впродовж життя;
  • Ініціативність і підприємливість;
  • математична компетентність;
  • основні компетентності у природничих науках і технологіях;
  • інформаційно-цифрова компетентність;
  • соціальна та громадянська компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини тощо;
  • обізнаність та самовираження у сфері культури;
  • екологічна грамотність.

Додамо, що дослідження показують, що у пілотних школах НУШ учні мають вищі показники за наскрізними уміннями, порівняно з непілотними закладами.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запевнив, що зараз потрібно, щоб за реформою НУШ могли здобувати освіту нові покоління учнів.

Навіщо Україні потрібна реформа НУШ

На жаль, учнів звикли навантажувати величезною кількістю інформації, яка далеко не завжди є потрібною у реальному житті і яку він просто зазубрює, а потім швидко забуває.

В результаті частина дітей, а потім – дорослих людей, мають проблеми з аналізом та критичним осмисленням інформації, бо шкільні роки займається переважно зазубрюванням,
– каже Горбачов.

За його словами, реформа НУШ змінює ставлення до освіти. Вона зорієнтовує освіту на те, що у школі дитина має здобувати практичні знання й опановувати та розвивати навички, які знадобляться їй у житті.

Тому ігрові методи навчання під час занять, креативні завдання та проєкти допоможуть розвивати навички й уміння брати на себе відповідальність, приймати рішення, взаємодіяти в команді тощо.

"Досить часто від людей, які не дуже розбираються в освіті, можна почути абсолютно фантастичні твердження, що, нібито, НУШ відмовляється від знань. Це – абсолютно некоректно. Адже нова школа робить наступний крок – на основі цих знать формує корисні життєві компетентності", – додає він.