Вчені провели найскладніше дослідження класичного високотемпературного надпровідника YBCO – оксиду сполуки ітрію, барію та міді. Експерименти показали, що за певних умов виведення його з рівноваги за допомогою лазерного імпульсу запускає ефект надпровідності при температурі набагато ближчій до кімнатної, ніж очікували дослідники.

Не пропустіть Експериментальний європейський термоядерний реактор виробив рекордний обсяг енергії

Інша річ, що залишалося незрозумілим, як продовжити цей нерівноважний чи нестабільний надпровідний стан для тривалого практичного використання, наприклад, у лініях електропередачі?

Люди думали, що, попри корисність таких досліджень, вони не дуже перспективні для майбутніх застосувань. Але тепер ми показали, що фундаментальна фізика цих нестабільних станів дуже подібна до фізики стабільних станів,
– сказав Джун-Сік Лі, співробітник SLAC та керівник міжнародної дослідницької групи, яка проводила дослідження.

Що це означає

Це відкриває величезні можливості, включаючи можливість того, що інші матеріали можуть бути переведені в перехідний надпровідний стан за допомогою світла.

У серії експериментів вчені довели ідентичність фізичних процесів перемикання матеріалу YBCO із надпровідного стану до нормального як за допомогою класичного інструменту – електромагнітного поля, так і за допомогою імпульсів лазера. Це дає надію, що надпровідність при кімнатній температурі може бути досягнута з використанням нових механізмів.