Запровадження нових стандартів підвищить довіру інвесторів до якості інформації про результати господарської діяльності українських підприємств. Крім того, прийняття пропонованих змін дозволить адаптувати українське бухгалтерське законодавство до відповідного законодавства Євросоюзу.

У разі переходу на міжнародні стандарти звітності, підприємства та фінансові установи зобов'яжуть не пізніше 30 квітня року наступного за звітним періодом оприлюднювати річну фінансову та консолідовану звітність. Цю інформацію підприємцям слід розкривати на власних інтернет-сторінках з опублікуванням у періодичних виданнях.