В УЦОЯО заявили, що здатність до вдумливого та критичного читання текстів – це одна з ключових компетентностей сучасної людини, адже в світі збільшилися потоки маніпулятивної та суперечливої інформації.

До теми Основну сесію ЗНО також можуть перенести, – освітній експерт

Тому останнім часом у тесті з української мови оцінювання спроможності особи критично сприймати й аналізувати текст набуло нового формату.

Експерти кажуть, що учасникам пропонують тестові завдання не до одного тексту, а до кількох, що об’єднані тематично, але яким притаманне різне бачення тієї чи іншої теми, відмінна стилістика тощо.

У текстах ЗНО мають співіснувати різні голоси, часто суперечливі й неоднозначні. Саме під час їх аналізу виявляється рівень сформованості читацької компетентності особи. Так, працюючи з різними текстами, учасник ЗНО має побачити взаємозв’язки між ними та вийти за межі текстів, щоб успішно виконати тестові завдання,
– заявили в УЦОЯО.

Тому запропоновані у цьому році в тесті пробного ЗНО з української мови тексти також не стали винятком: вони репрезентують різні погляди на вищу освіту, її цінність для особистості на шляху до успіху та самореалізації.

А наскрізною думкою всіх запропонованих текстів є те, що сучасній молодій людині потрібна якісна освіта, шляхи до якої можуть бути різними, але передбачають постійну роботу над собою, підвищення професійного та загальнокультурного рівня, самовдосконалення.

"Іншими словами, попри суперечливість, усі тексти пробного ЗНО з української мови для вдумливого читача стають стимулами для роздумів про освіту та її роль у житті", – підкреслили в УЦОЯО.

Зокрема, тестові завдання № 34 – 39 сертифікаційної роботи з української мови (або № 59 – 66 сертифікаційної роботи з української мови і літератури) покликані забезпечити можливість оцінювання цілої низки важливих читацьких умінь:

  • розуміння змісту запропонованих текстів та зв’язків між ними,
  • здатність відрізняти факти від суджень, об’єктивні міркування від суб’єктивних, упереджених,
  • знаходити й оцінювати аргументи,
  • аналізувати достовірність інформації,
  • робити висновки на основі різних джерел інформації.

Тобто тестові завдання створені в такий спосіб, щоб учасник тестування показав свою здатність критично працювати з різноплановою текстовою інформацією.

До слова, в Україні 10 квітня відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб взяти участь у ньому, зареєструвалися понад 120 тисяч українців. Явка склала близько 90%.