Поставлена ​​мета зі скорочення викидів CO2 до 2020 року була досягнута з перевиконанням на 4%. З урахуванням показників Сіменс Енергетика викиди знижені приблизно на 1,2 млн тонн у порівнянні з 2014 роком. Цього вдалося досягти внаслідок 4 ключових складових: розширення програми енергоефективності, використання розподілених енергосистем, закупівлі екологічно чистої енергії та перехід на більш екологічні транспортні засоби. У подальших планах компанії – досягнення вуглецевої нейтральності до 2030 року.

Пандемія кардинально змінила наше життя та яскраво довела, наскільки недосконалі наші соціальні, економічні та екологічні системи. Щоб відповідально підходити до створення доданої вартості, нам потрібно створити стійке майбутнє та знайти баланс між інтересами людства і захистом нашої планети. Декарбонізація – важливий етап на нашому шляху до цієї мети,
– говорить заступник генерального директора Siemens AG Роланд Буш.

Щоб надати ще більшої значущості теми сталого розвитку в компанії, Правління включило екологічні, соціальні та управлінські (ESG) критерії в систему винагороди. Цей внутрішній індекс сталого розвитку – заснований на 3 ключових показниках ефективності: скорочення викидів CO2 (екологічний фактор), години роботи, витрачені на навчання одного співробітника (соціальний фактор) та індекс споживчої лояльності для оцінки задоволеності замовників (управлінський фактор).

Критерії ESG діють для всіх членів вищого керівництва у всьому світі, які мають право на отримання акцій компанії у вигляді винагороди.

1 жовтня було також впроваджено інноваційну цифрову систему попередження про ризики для прийняття бізнес-рішень в області продажів, яка дозволяє більш комплексно й на ранніх етапах враховувати потенційні екологічні та соціальні ризики. За підтримки зовнішніх експертів (у т. ч. експертів з прав людини) був розроблений інструмент перевірки благонадійності ESG (ESG Due Diligence Tool), який можна використовувати в усіх відділах збуту Сіменс. Це рішення має можливості ідентифікації, оцінки, пом'якшення наслідків і моніторингу ризиків, об'єднуючи внутрішню інформацію з зовнішніми даними.

Прихильність Сіменс цінностям сталого розвитку підтверджується і тим, що компанія в черговий раз зайняла провідні позиції в рамках відомого індексу сталого розвитку Доу-Джонса з максимальними показниками в ряді сфер, включаючи інновації, захист навколишнього середовища (зокрема, дотримання принципів екологічної ефективності й управління якістю та екологічністю продукції), а також і в новій категорії – кібербезпеки. Крім того, Сіменс 5 раз поспіль отримав рейтинг "ААА" в списках MSCI ESG (Рейтинг MSCI ESG розроблений для вимірювання стійкості компанії до довгострокових і істотних екологічних, соціальних і корпоративних ризиків (ESG).