За цією навчальною програмою почнуть навчатися вже з вересня 2022 року учні Нової української школи.

Важливо Як будуть працювати школи під час карантину з 24 лютого: офіційна заява МОН

Які інтегровані курси матимуть учні

Сергій Шкарлет наголосив, що школи мають можливість впроваджувати в освітній процес галузеві та міжгалузеві інтегровані курси, зокрема:

  • "Робототехніка",
  • STEM,
  • "Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури)",
  • "Історія: Україна і світ" тощо.

Також для учнів 5 – 9 класів буде запроваджено курс "Здоров'я безпека та добробут". А учні 8 – 9 класів вивчатимуть предмет "Підприємництво і фінансова грамотність".

Окрім того, учні 5 – 6 класів можуть за рішенням школи вивчати один з предметів: "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування.

Типова освітня програма для базової школи побудована на компетентнісному підході. До ключових компетентностей належить підприємливість і фінансова грамотність. У дітей необхідно розвивати здатність до активної участі в житті суспільства, керування власним життям і кар’єрою, вміння розв’язувати проблеми,
– наголошують у МОН.

Шкарлет додав, що учнів потрібно привчати до відповідальності за ухвалені рішення, щоб молодь працювала в команді для планування і реалізації проєктів, які мають культурну, суспільну або фінансову цінність тощо.

Згідно з навчальними планами нової типової освітньої програми для 5 – 9 класів у школах передбачено збільшення кількості навчальних годин на вивчення таких предметів:

  • українська мова – на 3,5 години (з 13,5 до 17);
  • іноземна мова – на 2,5 години (з 15 до 17,5);
  • математика – на 5 годин (з 20 до 25);
  • природничі предмети – на 2 години (з 30 до 32);
  • інформатика – на 1,5 години (з 7 до 8,5).

До слова, відповідно до типової освітньої програми для 5 – 9 класів навчальне навантаження учнів не збільшується. Також школи самостійно розроблятимуть навчальні плани.

При 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

  • для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;
  • для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;
  • для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;
  • для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;
  • для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Окрім того, визначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин. Зокрема, для укожного класу вона може становити:

  • для учнів 5 класу – 2 години на тиждень;
  • 6 класу – 2 години на тиждень;
  • 7 класу – 1 година на тиждень;
  • 8 класу – 1 година на тиждень;
  • 9 класу – 0,5 годин на тиждень.

Щодо кількості уроків фізичної культури, їх має бути не менше 3 на тиждень для кожного класу.