Програма передбачає формування загальних та фахових компетентностей вихователя, які відповідають оновленому Стандарту.

До теми Нові положення про садочок: причини, за що дитину можуть відрахувати з закладу освіти

Зазначимо, що програма складається з теоретичної та практичної складової, самостійної роботи. У змісті програми – 16 взаємопов’язаних тем.

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна або мережева

Скільки годин займає програма? Загалом 45 годин. Але вони розподіляються так:

 • Лекційні заняття – 6 годин;
 • Практична робота – 26 годин;
 • Самостійна робота – 11 годин;
 • Підсумкові заходи – 2 години.

Що повинен вміти вихователь

У МОН назвали загальні компетентності, які має опанувати педагог під час підвищення кваліфікації:

 • збереження цінностей дитинства, примноження здобутків дошкільної освіти, розуміння шляхів її поступу в історичній ретроспективі;
 • вільне використання цифрових технологій для реалізації навчання;
 • генерування нових ідей (креативність);
 • прийняття обґрунтованих рішень;
 • співпраця та взаємодія у команді;
 • організація партнерської взаємодії з батьками вихованців;
 • міжособистісна взаємодія;
 • рефлексія та саморозвиток.

Фахові компетентності, якими має володіти вихователь:

 1. Визначати та оцінювати актуальні проблеми дошкільної освіти.
 2. Враховувати українські традиції та міжнародні практики в реалізації змісту оновленого Стандарту.
 3. Розробляти змістово-методичне забезпечення навчання.
 4. Розвивати у дітей дошкільного віку базові якості особистості (самостійність, відповідальність, працелюбність, лідерство, людяність, спостережливість, справедливість, ініціативність, активність, креативність та ін.).
 5. Навчатися впродовж життя з метою підвищення особистісно-професійного саморозвитку.
 6. Вивчати запити й очікування всіх учасників освітнього процесу в закладі освіти.

Завдання програми з підвищення кваліфікації

Серед головних завдань програми:

 • ознайомлення вихователів зі стратегіями та тенденціями, які входять до змісту оновленого Стандарту;
 • удосконалення здатності та готовності педагога планувати навчання для вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дитини дошкільного віку;
 • формування здатності педагогів організовувати різні види діяльності дітей у садочках на засадах таких базових принципів:
 • демократичність;
 • рівний доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитини, освіта без дискримінації за будь-якими ознаками;
 • забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
 • соціально-педагогічне партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу.
 • вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками вихованців задля підвищення культури відповідального батьківства.

До слова, базовий Стандарт для дошкільної освіти затвердили 12 січня 2021 року. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання, а також солідарної відповідальності держави, громади, родини до піклування та розвитку дошкільнят.