Іспит повинні складати ті абітурієнти, хто планує навчатись на бюджеті, й ті, хто має намір здобувати освіту на контракті.

Дивіться також Абітурієнтам в аспірантуру не зарахують сертифікат з іноземної мови

Що мають знати вступники в аспірантуру у 2024 році

Лише наявність результатів єдиного вступного іспиту за 2024 або 2023 роки дає право майбутньому аспіранту брати участь у вступному іспиті у тому виші чи науковій установі, де він планує здобувати ступінь доктора філософії / доктора мистецтва.

Відповідно до Правил прийому вишу особам, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва до аспірантури (ад'юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) на основі магістратури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть встановити додаткові вступні випробування.

Дивіться також Завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

Що містить вступний іспит

Єдиний вступний іспит складається з двох частин:

  • тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника);
  • ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).

На виконання ЄВІ вступникам нададуть 120 хвилин. З них орієнтовно 45 хвилин варто виокремити на виконання завдань з іноземної мови, та 75 хвилин – на виконання тесту загальної навчальної компетентності.

Водночас вступники під час тесту зможуть самостійно розподіляти час у межах відведених 120 хвилин.

За тест загальної навчальної компетентності вступник може отримати максимально 33 бали, за тест з іноземної мови – максимально 30 балів. Отримані тестові бали переводять у бали за шкалою 100 – 200 балів для участі у вступній кампанії.

Завдання тестів укладають відповідно до програми тесту загальної навчальної компетентності та програми тесту з іноземних мов.

Який мінімальний тестовий і рейтинговий бал

Для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва умовою є успішне складання ЄВІ у 2024 році з оцінкою не менше 150 балів за кожен компонент.

Альтернативою може бути складання ЄВІ у 2023 році з оцінкою не менше 130 балів за тест з іноземної мови. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру у 2024 році.

Зазначимо, що реєстрація на іспит тривала протягом 7 – 29 травня. Вступники, які з поважної причини не змогли зареєструватись в основний період реєстрації, можуть це зробити у додатковий. Він триватиме з 17 до 21 червня.

Який комплект документів для реєстрації потрібно

Для успішної реєстрації необхідно сформувати комплект документів:

  • анкета-заява;
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків;
  • фотокартка для документів;
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу;
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ.

Цей комплект треба подати особисто або надіслати на електронну адресу приймальної комісії вишу.

Приймальна комісія здійснює реєстрацію за умови особистої присутності вступника або дистанційно. У такому випадку абітурієнт має накласти на анкету-заяву КЕП (кваліфікований електронний підпис).

Після опрацювання документів приймальною комісією у разі особистої реєстрації вступник має отримати екзаменаційний листок.

У разі дистанційної реєстрації вступник отримає скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу. Оформлений екзаменаційний листок зберігатимуть у приймальній комісії.

Вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше ніж за два тижні до початку вступних випробувань.

Абітурієнти, які реєструвалися на основну сесію ЄВІ 17 червня вже отримали на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де зазначені дата, час і місце проведення тестування.

Учасники додаткової сесії отримають запрошення до 26 липня. Абітурієнти ще можуть зареєструватися на додаткову сесію до 21 червня.

Інформацію про результати ЄВІ за шкалою 100 – 200 балів розмістять на інформаційних сторінках учасників основної сесії до 20 липня.

Учасники додаткової сесії ЄВІ отримають свої офіційні результати до 20 серпня.

У разі успішного складання іспиту вступник в аспірантуру отримує сертифікат, який подає у відділ аспірантури разом з іншими документами, і готується до вступних іспитів у тому закладі освіти чи науковій установі, де планує навчатись.

Як готуватись до ЄВІ

Щоб якісно підготуватись до складання єдиного вступного іспиту, варто заздалегідь ознайомитися з демонстраційними варіантами тестів.

Також при підготовці до блоку з іноземної мови варто ретельно опрацювати тестові завдання за минулі роки.