Згідно з проєктом закону, засновник закладу освіти або уповноважена ним особа забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища.

До теми Уряд затвердив нові положення про спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри: всі зміни

Відтепер коледжу з метою забезпечення реалізації права на освіту особами з ООП створюють необхідні умови для навчання шляхом:

 • створення інклюзивного освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів студентів, включаючи можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії;
 • належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, організаційного та інформаційного забезпечення закладів освіти;
 • безоплатного забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій;
 • забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, що дають змогу опанувати освітню програму;
 • забезпечення підручниками, у тому числі електронними, посібниками студентів у коледжів, що враховують особливі освітні потреби;
 • забезпечення посібниками педагогів, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти для осіб з ООП у коледжах;
 • забезпечення доступу до інтернету, систем баз даних у закладах освіти із врахуванням розумного пристосування.

Підставою для зарахування особи з ООП на навчання є виконання вимог вступу до коледжу, правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та вступником, в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи.

У МОН наголосили, що студенти з ООП в коледжах мають право на:

 • повагу та захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм дискримінації;
 • якісні освітні послуги, які враховують особливі освітні потреби та забезпечують максимальну можливу індивідуалізацію освітнього процесу;
 • формування та реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та індивідуального навчального плану (за потреби);
 • вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10% загальної кількості кредитів ЄКТС;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання, яке передбачає забезпечення розумного пристосування під час оцінювання, залучення перекладачів жестової мови (за потреби) тощо;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій;
 • забезпечення гуртожитком (пансіоном) на строк здобуття освіти в порядку, встановленому законодавством;
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури коледжу;
 • самостійне (у разі навчання за власні кошти) чи за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (у разі навчання за кошти фізичних або юридичних осіб) збільшення тривалості виконання освітньо-професійної програми;

До слова, раніше МОН пояснило, як вчителям нараховують доплати за роботу в інклюзивних класах. Проте якщо учень з ООП деякий час не відвідував заняття через хворобу чи з іншої причини, то це не впливає на розмір виплати педагогам. Деталі – читайте у статті.