Для проходження програми слід зареєструватись. Інструкція для реєстрації — за посиланням.

До теми Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання

Навчання відбуватиметься на платформі "МКФ для інклюзивної освіти" дистанційно.

Обсяг онлайн-програми – 30 годин, що відповідає 1 кредиту ЄКТС (система, яка дозволяє кількісно оцінити навчальні програми, дисципліни та навантаження вчителя).

Програма містить:

 • міжнародні та вітчизняні стандарти щодо основних засад у сфері забезпечення права на рівний доступ до якісної освіти;
 • застосування МКФ (міжнародної класифікації функціонування) для організації інклюзивного освітнього середовища;
 • практику активного спостереження для виявлення сильних сторін та потенційних обмежень у навчанні дітей;
 • виявлення в освітньому процесі бар’єрів та полегшуючих факторів з допомогою навчального тренажера.

У програмі йдеться про те, що мета інклюзивної освіти – створити умови, за яких кожна дитина зможе навчатись відповідно до повноти своїх можливостей.

Тобто вчителів навчать забезпечувати умови і створювати сприятливе середовище у закладах освіти, і поза їхніми межами на основі партнерства між педагогами, батьками та дітьми.

Чого навчать вчителів

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться:

 • здатність до критичного мислення;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність вчитися і оволодівати знаннями з метою реагування на виклики в професії;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність оцінювати ризики та приймати обґрунтовані рішення;
 • здатність аналізувати та запобігати проблемам;
 • здатність до міжособистісної взаємодії з учнями;
 • здатність до цінування та поваги багатоманітності;
 • здатність діяти відповідально та свідомо.
 • навички спостереження за дитиною під час різних видів діяльності та участі з метою формування цілісного бачення особистості;
 • навички фіксувати (відзначати) сильні сторони дитини, її потенціал, а також труднощі у діяльності та участі;
 • навички виявлення бар’єрів у навколишньому середовищі, які можуть заважати повній та ефективній участі дитини в житті школи/класу та навчальному процесі нарівні з іншими;
 • здатність забезпечувати участь та діяльність усіх учнів під час викладання навчальних предметів в умовах інклюзивного навчання;
 • здатність створювати безпечне, безбар’єрне, інклюзивне освітнє середовище для усіх здобувачів дошкільної та початкової освіти та їхніх батьків на основі використання МКФ.
 • орієнтуватись на потреби учня в освітньому процесі;
 • забезпечувати виховання на цінностях в умовах інклюзивного навчання.

До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.