Прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до коледжів здійснюється на підставі таких законів, рішень уряду та указу президента.

До теми Болгарія надає стипендії для українців на навчання у своїх університетах

Право іноземців на навчання

Право навчатися нарівні з громадянами України на бюджеті чи контракті мають такі категорії осіб:

 • закордонні українці, статус яких підтверджений посвідченням закордонного українця і які постійно проживають в Україні;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • особи, яким надано статус біженця в Україні;
 • особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Крім цього, умовами прийому на навчання до коледжів передбачено встановлення квоти для іноземців – визначеної частини обсягу бюджетних місць, яку використовують для прийому таких вступників:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця і які не проживають постійно в Україні;
 • інших іноземців та осіб без громадянства, які можуть здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра у коледжі за контрактом.

Зазначимо, що для здобуття ступенів молодшого бакалавра іноземці мають змогу вступати до закладів освіти за акредитованими освітніми програмами двічі на рік.

Зокрема, до й на початку академічних семестрів (до 1 листопада й до 1 березня відповідно), за результатами оцінювання чи розгляду поданих документів і вступних випробувань із визначених предметів та мови навчання.

Конкурсний відбір іноземців

Коледж зараховує іноземців на навчання за результатами вступних випробувань із визначених предметів і мови навчання.

Також коледж може приймати іноземців на підставі академічних прав на продовження навчання. Для того щоб реалізувати такі права, вступник має пред’явити приймальній комісії:

 • документ про здобутий рівень освіти в країні походження,
 • бали успішності.

Заклад освіти обчислює бали вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально потрібне для вступу значення кількості балів із загальноосвітніх предметів.

Особливості зарахування окремих категорій іноземців

 • Закордонні українці, статус яких підтверджений посвідченням закордонного українця, можуть бути зараховані на навчання на бюджет у межах установлених квот для іноземців за співбесідою.
 • Іноземців, яким надають державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймають на навчання в межах установлених квот для іноземців.
 • Іноземців, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти.

Які документи потрібні іноземцям для вступу

Іноземці та особи без громадянства подають документи на вступ тільки в паперовій формі.

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу чи приймальної комісії заяву в паперовій формі.

До заяви іноземець додає такі документи:

 • документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 • додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 • академічну довідку, видану іноземним чи українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
 • копію паспортного документа іноземця чи документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

До слова, в Україні планують створити новий університет, на базі якого готуватимуть кваліфікованих експертів у сфері безпеки України. Там будуть високі стипендії та зарплати. А після навчання ці фахівці мають працювати на державу.