Міністерство освіти і науки оприлюднило інструкцію, як абітурієнтам порахувати свій середній бал атестата.

До теми Вступники вже створили майже 90 тисяч електронних кабінетів

Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до свідоцтва оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація).

Не враховуються лише ті предмети, за якими ви отримали "звільнений(а)"/"зараховано", а також факультативи.

Як розрахувати середній бал атестата?

Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки, поділити на суму цих же балів. До прикладу, якщо ви маєте 22 предмети, з яких виставлено оцінки, то поділіть це число на суму цих оцінок (наприклад, 201). Так, ваш середній бал буде – 201:22=9,136...≈9,1.

Як округлити десятковий дріб до першого десяткового знака? Відкиньте всі десяткові знаки, які стоять після першого розряду. Якщо перша з відкинутих цифр була вищою від 5 (включно), то останню залишену цифру збільшіть на одиницю.

А якщо перша з відкинутих цифр була від 0 до 4 (включно), то попередню цифру потрібно записати без змін.

Для випускників минулих років, які отримали свої оцінки у документа про повну загальну середню освіту за 5-бальною шкалою, бали враховуються так:

  • "3" відповідає "6",
  • "4" відповідає "9",
  • "5" відповідає "12".

Також можна скористатися калькулятором для розрахунку бала. Він автоматично обчислює бал – вступникові лише потрібно внести до нього всі оцінки з додатка до атестата. Правильність обчислення перевірятимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

Нагадаємо, що у 2020 році виші зможуть прийняти майже на 6% більше бакалаврів на бюджет у порівнянні з минулим роком.