Санітарний регламент для шкіл передбачає, що організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні, та здорові умови здобуття освіти.

До теми Рада ухвалила бюджет на 2022 рік: на що підуть гроші в сфері освіти

Санітарні норми визначають не лише загальне тижневе навантаження учнів, а й щоденну тривалість виконання домашніх завдань. Так, учням 1 – 2 класів не рекомендується задавати домашні завдання.

Водночас виконання домашніх завдань:

 • учнями 3 – 5 класів має займати не більше 1 години,
 • у 6 – 9 класах – не більше 1,5 години,
 • у 10 – 11(12) класах – близько 2 годин.

Під час складання розкладу занять у школі потрібно враховувати певні правила. Так, рівень розумової діяльності учнів зростає до середини тижня і залишається низьким у понеділок і в п’ятницю, тому найбільший обсяг навантаження варто встановлювати на вівторок та середу.

Під час формування змісту домашніх завдань необхідно враховувати максимальний час на виконання всіх домашніх завдань і пам’ятати, що учень має виконувати завдання з кількох предметів.

Так, залежно від класу, час на виконання одного домашнього завдання з 1 уроку складає від 10 до 18 хвилин.

МОН зазначає, що основною метою домашніх завдань є закріплення, поглиблення і розширення здобутих на уроці знань, підготовка до засвоєння нового матеріалу, формування в дітей уміння самостійно працювати тощо.


Домашнє завдання учнів / Фото Pexels

Задаючи домашні завдання, вчитель повинен враховувати:

 • вікові та індивідуальні особливості школярів,
 • їхні пізнавальні можливості,
 • специфіку кожного навчального предмета,
 • складності матеріалу,
 • характеру завдань.

Домашні завдання можуть бути усні, письмові, індивідуальні, парні та групові. Учителі повинні спланувати роботу такого об’єму і змісту, щоб учні не відчували перевантаження.

Учням початкових класів НУШ на вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається.

Водночас МОН ще 2007 року зазначило, що домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні. Але невідомо чи є цей лист чинним наразі. Тому питання домашніх завдань для 5 – 11 класів є відкритим.

Зараз готові домашні завдання можна вільно знайти в інтернеті, на ринках та у книжкових магазинах. Вільний доступ дитини до ГДЗ спонукає до списування, тобто до академічної недоброчесності.

Частина батьків дозволяє користуватися ГДЗ через перевантаження дітей у школі уроками та відповідно домашніми завданнями. Також є батьки, котрі вважають, що ними можна користуватися для самоперевірки.

Але навіть якщо дитина на чернетці виконала завдання самостійно, а в чистовик переписує ідеально виправлене з допомогою готових домашніх завдань – це також негативно впливає на її розвиток.

Коли дитина постійно списує домашні завдання, вона не закріплює отримані на уроці знання й не здобуває нові. Успішність такої дитини у школі знижується. Також списування негативно впливає на розвиток навичок та компетентностей, зокрема:

 • вміння навчатися впродовж життя,
 • вчитися самостійно,
 • креативно мислити,
 • на формування допитливості,
 • на вміння самостійно досліджувати та робити висновки,
 • вирішувати складні завдання тощо.

Додамо, що досвідчені вчителі розуміють, коли дитина використовує ГДЗ вдома, адже домашні завдання виконані ідеально, а у школі учень не показує таких результатів. Відповідно оцінки з предмета постійно знижуються.

Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання результатів його навчання. Оцінювання домашніх завдань належить до поточного оцінювання.

Оцінювання навчальних здобутків домашніх завдань сильно впливає на мотивацію учнів до навчання. І коли учні не розуміють, чому отримали нижчу оцінку, ніж очікували, їхня мотивація до навчання знижується.

Читайте також Як пандемія змінила життя українських дітей: важливі висновки

Водночас якщо учню не пояснити, чому він отримав високу оцінку, його це також дезорієнтує та не дозволяє зробити висновки на майбутнє. Якщо ж хтось поруч отримує відверто завищену чи занижену оцінку, це викликає відчуття несправедливості.

Оцінювання в початковій школі НУШ здійснюється відповідно до наказу МОН і передбачає нові вимоги до оцінювання, у 1 – 2 класі домашні завдання давати не рекомендується. У 3 – 4 класі загалом існує 2 види оцінювання: формувальне (щоб відстежувати особистісний розвиток учнів) та підсумкове.

Деякі батьки переконані, щоб дитина успішно навчалася, необхідно щодня контролювати своїх дітей та виконувати з ними домашні завдання. Інші батьки думають навпаки – дитина має виконувати домашні завдання самостійно.

Водночас дослідження показують, що дружня підтримка батьків – періодична допомога з домашніми завданнями, обговорення успіхів тощо, сприяє підвищенню успішності дитини. Тому важливо, щоб батьки підтримували своїх дітей у навчанні, але їм не варто виконувати за дитину домашні завдання.

Ще одне дослідження серед дітей-четвертокласників показало такі результати:

 • Діти, у яких батьки щодня або декілька разів на тиждень перевіряли домашні завдання, тобто встановлювали надмірний контроль над дітьми, мали нижчий рівень базового балу – 1,3 та – 1,9 бала відповідно.
 • Діти, у яких батьки ніколи або майже ніколи не перевіряли домашні завдання мають підвищення середнього балу на +2,1
 • Діти, яким рідні майже щодня або щодня допомагали виконувати домашнє завдання, мають значно нижчий середнього балу на – 6,9.
 • У дітей, яким рідні допомагають кілька разів на тиждень, знижується середній бал на – 0,7
 • Якщо дитині не допомагають ніколи чи майже ніколи – 0,3 бала.
 • Якщо рідні ніколи або майже ніколи не розмовляють з дітьми про навчання, то успішність таких дітей значно нижча: – 8,1 бала.
 • Якщо рідні кожного дня або кілька разів на тиждень розмовляють з дітьми про навчання – бал цих дітей значно збільшується +9,2 (щодня) +7,2 (кілька разів на тиждень).

Тобто дітям потрібна перш за все увага, дружня підтримка та спілкування – це дає дитині психологічний комфорт і відповідно кращий результат у навчанні.

Психологи визначають п’ять причин, чому діти не хочуть виконувати домашні завдання:

 • дитина вірить у власну лінь;
 • у дитини нерівномірна працездатність;
 • у дитини конфлікти у школі;
 • у дитини прихована гіперактивність;
 • дитина відстала за програмою.

Закон "Про охорону дитинства" визначає, що батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку.


Батьки допомагають виконувати домашні завдання / Фото Pexels

У статті №150 Сімейного кодексу зазначається, що обов’язком батьків є забезпечити здобуття дитиною шкільної освіти.

Якщо батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо навчання неповнолітніх дітей – це тягне за собою попередження або накладення штрафу.

Звісно, що лише за невиконання домашніх завдань дитиною не тягне накладання покарань на батьків. Але якщо цей фактор поєднується з іншими факторами, які перешкоджають навчання дитини, то на батьків може бути покладено відповідальність за невиконання ними батьківських обов’язків.