"Києво-Могилянська Академія заснувала свій Маґістеріум як другий цикл вищої освіти у 1996 році, за два роки до того, як це було зроблено в Україні, саме за такою концепцією, узвичаєною в усьому світі", - коментує президент закладу Сергій Квіт.

Він, зокрема, наголошує на тому, що підхід, який практикує Україна щодо того, що "випускник бакалаврської програми з фізики може вступати лише на маґістерську програму з фізики, історик – на маґістерську з історії" - абсурдний.

У позові також зазначено, що раніше Дмитро Табачник "намагався скасувати у Києво-Могилянській Академії англійську мову як другу робочу, переписати Статут НаУКМА".

До слова, Києво-Могилянська академія протестувала проти Табачника у 2010 році.