У блоках тестів з української мови, математики, історії України, біології, хімії, фізики та іноземної мови передбачені 8 типів завдань. Кожен з них має свої особливості та критерії оцінювання.

Читайте НМТ – 2023: відомо, чи погодила Верховна Рада законопроєкт про вступну кампанію

Як нараховуватимуть бали за завдання

Які типи завдань і бали за їхнє виконання можуть отримати учасники НМТ – 2023, читайте нижче.

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання містить умову та 4 – 5 варіантів відповіді. І має при цьому один правильний варіант, який учасник НМТ має позначити. Тоді завдання вважатимуть виконаним. За правильну відповідь передбачили 1 бал.

Завдання такого типу місять усі три блоки тесту.

 • Завдання на встановлення відповідності

Ці завдання містять основу та два стовпчики інформації. Останні позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Так, вам потрібно встановити відповідність між інформацією, позначеною цифрами та буквами.

Учаснику НМТ потрібно зробити позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3 або від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці відповідей. За кожну правильну відповідь учансик тестування отримує 1 бал.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 3, використовують у блоці з математики та хімії. А з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 4, – у блоках з української мови, історії України, біології, фізики.

 • Завдання на встановлення відповідності

Тут потрібно підібрати заголовок до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Так, учаснику тесту треба встановити відповідність і позначити варіант відповіді. За правильну відповідь передбачили 1 бал.

Такі завдання є у блоці з іноземних мов.

 • Завдання на заповнення пропусків у тексті

Тут потрібно доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів. Учасник має вибрати і позначити один варіант. За правильну відповідь отримує 1 бал.

Такі завдання є у блоках з іноземної мови.

 • Завдання на встановлення правильної послідовності

Завдання містить основу та перелік подій (явищ, фактів, процесів тощо). Вони позначені буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності. Перша подія / дія має відповідати цифрі 1 і так далі.

Учасник має зробити позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці відповідей. Якщо виконає завдання правильно, отримає 3 бали. Також 2 бали за правильно вказану першу й останню події / дії, 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію / дію.

Такі завдання є у блоці з історії України.

 • Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 7

Ці завдання містять основу та 7 варіантів відповіді, позначених цифрами. З них треба вибрати 3 правильні. За кожен правильно вказаний варіант відповіді учаснику НМТ доплюсовують 1 з 3 можливих балів.

Такі завдання є у блоці з історії України.

 • Завдання з вибором 3 правильних відповідей із 3 груп

Завдання містить основу та 3 групи (стовпчики) відповідей. Останні позначені цифрами. Кожна група має лише одну правильну відповідь. Учасник НМТ має вибрати з кожної групи (стовпчика) і послідовно позначити три відповіді (цифри) в бланку відповідей. За кожну правильно відповідь отримує 1 бал. До слова, тут варто дотримуватись послідовності написання цифр.

Таке завдання є у тесті з біології.

 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Це завдання містить основу і передбачає розв'язання задачі. Учасник НМТ має надати кінцеву відповідь – тоді завдання вважають виконаним. За правильну відповідь отримує 2 бали.

Такі завдання є у блоці з математики, хімії та фізики.

До теми Яким буде прохідний бал для вступу до вишу

Скільки балів максимально можна набрати

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник НМТ, якщо правильно виконає усі завдання тесту, залежить від обраного блоку предметів. Так, можна отримати за блок з:

 • української мови – 45 балів;
 • математики – 32 бали;
 • історії України – 54 бали;
 • іноземної мови – 32 бали;
 • фізики – 32 бали;
 • біології – 46 балів.
 • хімії – 40 балів.