Відповідний наказ вже підписав міністр освіти Сергій Шкарлет. Тож, попередній наказ від 2015 року визнається таким, що втратив чинність.

Цікаво Вступ у 2021 році: всі деталі, дати та нові умови, які чекають на абітурієнтів

Нові форми документів будуть застосовуватися вже з 1 січня 2021 року.

Окрім того, затверджені й нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв та доктора наук. Також МОН затвердило і нові форми додатка до диплома європейського зразка.

Які зміни будуть в дипломах:

  • У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, яким видається випускникові-іноземцеві або особі без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого він/вона вступили на початку навчання в Україні.
  • У дипломах спеціаліста та дипломах молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" буде зазначатися освітньо-кваліфікаційний рівень.

Яка інформація повинна бути розміщена у дипломі

  • найменування документа про вищу освіту;
  • найменування закладу вищої або передвищої освіти, що видав документ (у разі здобуття вищої освіти у (територіально) відокремленому підрозділі закладу вищої освіти – найменування підрозділу);
  • серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення державної реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі;
  • ім’я та прізвище особи, якій присвоєно ступінь;
  • рік закінчення навчання;
  • назва освітньої програми, кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, предметну спеціальність або спеціалізацію (відповідно до сертифіката або рішення про акредитацію) та професійну кваліфікацію (у разі присвоєння);
  • найменування органу, що акредитував освітню програму;
  • найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, ім’я та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи закладу вищої, фахової передвищої освіти.

Диплом бакалавра 2021
Зразок нової форми диплому для бакалавра / Скриншот з наказу МОН