Документ спрямований на запобігання плагіату та використання штучного інтелекту у наукових роботах. Також він має підвищити стандарти академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності.

Дивіться також Верховна Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: які зміни очікувати батькам та дітям

Законопроєкт поширюється на наукову, викладацьку, освітню діяльність, а також на створення, рецензування та редагування академічних творів. Він торкається процедур присудження наукових ступенів, присвоєння вчених і педагогічних звань, а також організації вступних випробувань, олімпіад і конкурсів.

Здобувачі освіти будуть зобов’язані виконувати свої завдання самостійно, якщо інше не передбачено правилами виконання завдань. Застосування допомоги чи допоміжних засобів має бути чітко обґрунтоване.

Особи не можуть вважатися авторами академічного твору, якщо він створений автоматично за допомогою комп'ютерної програми. При використанні частин тексту, згенерованих штучним інтелектом, це повинно бути зазначено з посиланням на відповідну програму або методику.

Зокрема, пропонується під час проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти або наукових установ буде проводитись перевірка на предмет порушень академічної доброчесності, включаючи аналіз наукових робіт кандидатів.

Законопроєкт визначає кілька категорій порушень:

 • відчуження авторства;
 • академічний плагіат;
 • приписування авторства;
 • самоплагіат;
 • фабрикація;
 • фальсифікація;
 • недоброчесне оцінювання результатів навчання;
 • несамостійне виконання завдання;
 • недозволена допомога;
 • академічний саботаж;
 • схиляння до порушення академічної доброчесності;
 • інституційні порушення академічної доброчесності.

Для наукових і педагогічних працівників:

 • виключення зі складу наукових та колегіальних органів на певний строк;
 • позбавлення права брати участь у грантах, конкурсах, наукових проєктах;
 • відрахування з наукових ступенів та позбавлення вчених або педагогічних звань.
 • звільнення з посади.

Для здобувачів освіти:

 • усне або письмове попередження;
 • повторне виконання завдання або освітнього компонента;
 • позбавлення права участі в конкурсах, отримання стипендій, грантів;
 • відрахування з закладу освіти.

Для вступників і учасників конкурсів:

 • припинення участі у конкурсах;
 • Скасування результатів випробувань або конкурсів.

Важливою особливістю нового закону є те, що до академічної відповідальності можуть бути притягнуті особи, починаючи з 14-річного віку. Для осіб віком від 14 до 18 років розгляд питань щодо порушень доброчесності здійснюється за участю батьків або законних представників.

Закон не буде застосовуватися до діянь, що були вчинені до його набрання чинності, якщо вони не вважалися на момент їх вчинення порушенням академічної доброчесності.

Водночас для робіт, що присуджені до набрання чинності законом, перевірка здійснюється за вимогами, чинними на момент їх створення та захисту.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглядатиме скарги на рішення щодо позбавлення наукових ступенів, звань та кваліфікацій. Протягом трьох років з моменту набрання чинності законом, особи мають можливість добровільно відмовитися від присуджених ступенів чи звань.