За последние сутки к ликвидации наводнения присоединилось более 6000 человек. На месте развернут полевой лагерь, где продолжает работать мобильный госпиталь "Центроспас", а также восемь пунктов выдачи населению гуманитарной помощи. В 184 случаях была оказана экстренная психологическая помощь. Всего было принято 5052 звонка о помощи.

Администрация Крымского района опубликовала список погибших во время катасторического наводнения. В нем указываются фамилии 152 человек и одного человека, личность которого установить пока не удалось.

Официально причиной наводнения власть в Крымском районе называет проливные дожди, и плохую пропускную способность систем канализации.

Напомним: в результате сильнейшего за последнее десятилетие наводнения на Кубани, которое произошло в ночь на 7 июля, пострадали почти 35 тысяч человек. Полностью разрушено 400 домов.

За останню добу до ліквідації повені приєдналося більше 6000 осіб. На місці розгорнуто польовий табір, де продовжує працювати мобільний госпіталь "Центроспас", а також вісім пунктів видачі населенню гуманітарної допомоги. У 184 випадках була надана екстрена психологічна допомога. Всього було прийнято 5052 дзвінка про допомогу.

Адміністрація Кримського району опублікувала список загиблих під час катастрофічної повені. У ньому зазначаються прізвища 152 осіб і однієї людини, особу якої встановити поки не вдалось.

Офіційно причиною повені влада у Кримському районі називає зливні дощі, та погану пропускну здатність систем каналізації.

Нагадаємо: у результаті найсильнішої за останнє десятиліття повені на Кубані, яка сталася в ніч на 7 липня, постраждали майже 35 тисяч людей. Повністю зруйновано 400 будинків.