Мотивація учнів до навчання та рівень їхніх знань залежать від професійних якостей учителя та навіть його особистості. Тож, педагог має не просто викладати свій предмет, а й вибудовувати траєкторії співпраці.

Читайте також Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання

Феномен обдарованості

Що таке феномен обдарованості? Остаточної відповіді на це запитання досі немає. Проте, на думку експертів, існують дві протилежних точки зору:

 • Соціальна концепція – що всі діти від народження мають однакові здібності, а різниця в рівні їх розвитку зумовлена різницею життєвих умов.
 • Теорія генетичної спадковості – що обдарованість, як вроджене та досить рідкісне явище, успадковується від батьків і навіть через покоління.

Обидві точки зору мають право на існування. Проте вчитель повинен навчити учнів працювати самостійно, адже, як відомо, успіх на 1% залежить від таланту та на 99% – від наполегливої праці.

Ознаки обдарованої дитини

Будь-яка дитина може досягти успіху за підтримки та правильної координації дій. У цьому складному процесі відповідальність покладається на вчителя.

Так, педагог, який працює з обдарованою дитиною, має бути уважним та толерантним лідером, мати високий рівень психологічної підготовки та терпляче ставитися до критики взагалі і до себе, зокрема.

Обдарована дитина відрізняється від інших та має певні особливості:

 • чутливість до оцінки діяльності, поведінки та мислення;
 • схильність до критичного ставлення;
 • висока сприйнятливість до сенсорних стимулів;
 • краще розуміння відносин та зв'язків.

Тож, обдарованість – це комплекс своєрідних потенційних задатків, що складається з:

 • інтелектуальних здібностей;
 • творчого потенціалу;
 • психофізичних здібностей;
 • світоглядних цінностей.

Як виявити обдарованого учня

Не всі діти одразу яскраво демонструють чудові здібності. Тому вчитель має звертати увагу на неординарність та оригінальність мислення школярів під час занять, виконання письмових робіт, підготовки та участі в олімпіадах, тестуванні тощо.

Обдарована дитина
Обдарована дитина у класі / Фото "Всеосвіта"

Можна виділити основні риси, які характерні обдарованим дітям:

 • Пізнавальна потреба (активність, коли дитина шукає зміни вражень, нову інформацію, та потреба у самому процесі розумової діяльності).
 • Інтелект (характеризується конкретністю мислення та здатністю до абстракцій).

Зокрема, такі діти швидко і точно виконують розумові операцій, обумовлених сталістю уваги і чудовою оперативною пам'яттю. Також вони мають логічне мислення, вміють узагальнювати, виділяти головне, суттєве та мають багатий словниковий запас.

 • Креативність (діти мають особливий склад розуму, творче виконання завдань та розвиненість творчого мислення та уяви).

Як працювати з обдарованими дітьми

Водночас портал "Новосвіт" наголошує, що оскільки обдаровані діти з легкістю вирішують стандартні вправи та задачі, їм слід давати систематично диференційовані завдання, створювати певні проблемні ситуації.

Методи роботи з обдарованими учнями

Метод "проблемні запитання"

При вивченні різних тем з предмету підбираються проблемні запитання, на які учень у підручнику готової відповіді не знайде.

При цьому для вірної відповіді учню потрібно ще застосувати знання з вивчених раніше розділів. Окрім того, в запитанні може бути проблемна ситуація, розв’язати яку потрібно неординарним способом.

Метод "побудова гіпотез"

Учні висувають власні гіпотези щодо вирішення наукового завдання. Вони роблять свої припущення, що можуть стати темою дослідження.

Інтерактивне навчання "запитання – відповідь"

Для цього клас поділяється на декілька груп. Кожна група одержує завдання прочитати текст з підручника і скласти запитання до нього.

Так, коли учень замислюється над постановкою запитання, то в його уяві має бути варіант відповіді, це розвиває логічне мислення. Ланцюжок "запитання – відповідь" сприяє тому, що відповідь породжує нове запитання.

Читайте також Як створювати щось цікаве на уроці, коли немає фантазії: креативні поради для вчителів

Прийом "незавершене рішення"

Наприкінці уроку вчитель повинен запропонувати учням виконати завдання творчого характеру і попередити, що рішення виявиться досить цікавим і несподіваним.

Вчитель, не фіксуючи увагу на тому, що завдання повинно бути завершено, перевіряє його наявність і якість виконання на наступному уроці. Обдаровані діти можуть з легкістю виконати завдання поза уроком.

До слова, випускниця Черкаського фізико-математичного ліцею Тетяна Новаківська подала апеляцію на результат ЗНО-2021 з історії України і домоглася збільшення балів до 200 за цей тест.