Так, головне завдання асистента вчителя – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП, розповіла психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту Олена Черниш виданню "ВсеОсвіта".

Цікаво В українських школах понад 17 тисяч інклюзивних класів

До того ж, асистент вчителя повинен працювати не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усім класом або групою. Тобто асистент вчителя і вчитель – це команда, яка має навчитися працювати разом і не конкурувати між собою.

Зазначимо, що тижневе навантаження асистента вчителя становить 25 годин, тобто 5 годин на день. Підпорядковується він безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи або методисту ЗДО.

Що повинен вміти асистент вчителя:

 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з ООС в умовах інклюзивного навчання;
 • разом з іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;
 • налагоджувати взаємостосунки між усіма учнями;
 • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Обов'язки асистента вчителя

 • Організаційні:
 1. допомагає в організації навчання в класі чи групі з інклюзивним навчанням;
 2. надає допомогу учням/вихованцям з ООС в організації робочого місця;
 3. проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів та потреб;
 4. допомагає концентрувати увагу, сприяє самоконтролю учня;
 5. забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови освітнього процесу та праці;
 6. веде встановлену педагогічну документацію.
 • Навчально-розвивальні:
 1. співпрацюючи з учителем/вихователем, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;
 2. здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію;
 3. сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;
 4. стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань;
 5. створює освітні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.
 6. Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.
 • Консультативні:
 1. постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;
 2. інформує членів команди супроводу та батьків про досягнення учня.

До слова, асистент вчителя – це людина, яка супроводжує учня не лише у навчальному процесі, але й постійно моніторить стан розвитку дитини, рівень засвоєння знань та інформує про це оточення – батьків, педагогів тощо.

Асистент учителя має бути єдиною командою з вчителем: постійно контактувати між собою, обмінюватися інформацією і намагатися знайти ті підходи, які допоможуть дитині засвоїти навчальний матеріал.

Асистент учителя несе відповідальність за:

 • життя і здоров’я дітей з ООП та інших дітей класу/групи, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України;
 • неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією;
 • порушення трудової дисципліни;
 • здійснення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника;
 • заподіяння матеріальної шкоди закладу

Цікаво, що концепція розвитку інклюзивної освіти була затверджена у 2010 році, проте такі поняття як "інклюзивне навчання", "дитина з особливими освітніми потребами", "індивідуальний план розвитку" в законі про освіту закріпили лише у 2017 році.