Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями. Рейтинг склали у квітні 2023 року.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Рейтинг університетів України 2023 року

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

За цими показниками у вищезгаданому рейтингу лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка. "Срібло" здобув Харківський національний університет імені Каразіна. "Бронзу" – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 2. Харківський національний університет імені Каразіна;
 3. (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка;
 4. (-1) Одеський національний університет імені Мечникова;
 5. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
 6. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 7. Сумський державний університет;
 8. Національний університет "Львівська політехніка";
 9. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 10. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 11. (+1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
 12. (-1) Донецький національний медичний університет;
 13. Дніпровський державний медичний університет;
 14. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 15. (+2) Національний медичний університет імені Богомольця;
 16. (-1) Український державний хіміко-технологічний університет;
 17. (+2) Харківський національний медичний університет;
 18. (-2) Ужгородський національний університет;
 19. (+3) Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика;
 20. (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
 21. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 22. (+1) Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
 23. Харківський національний університет радіоелектроніки;
 24. (+6) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 25. Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 26. (-2) Національний університет "Києво-Могилянська академія";
 27. (new) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
 28. (-2) Таврійський національний університет імені Вернадського;
 29. (-2) Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
 30. (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 31. (-3) Криворізький державний педагогічний університет;
 32. (+6) Національний лісотехнічний університет України;
 33. (-2) Криворізький національний університет;
 34. Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського;
 35. (-2) Вінницький національний технічний університет;
 36. (-4) Донецький національний технічний університет;
 37. (+5) Національний авіаційний університет;
 38. (-2) Український державний університет науки і технологій;
 39. Одеський національний політехнічний університет;
 40. (+6) Національний університет водного господарства та природокористування;
 41. (+13) Західноукраїнський національний університет;
 42. (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 43. (-2) Буковинський державний медичний університет;
 44. (-1) Національний фармацевтичний університет;
 45. (-1) Національний університет харчових технологій;
 46. (-9) Одеська національна академія харчових технологій;
 47. Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
 48. (+12) Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
 49. (+27) Міжрегіональна академія управління персоналом;
 50. (+13) Київський національний університет будівництва і архітектури;
 51. (+1) Сумський національний аграрний університет;
 52. (+15) Національний університет цивільного захисту України;
 53. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
 54. (-9) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 55. (-4) Донбаська державна машинобудівна академія;
 56. (+16) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 57. (-9) Приазовський державний технічний університет;
 58. (-8) Івано-Франківський національний медичний університет;
 59. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького;
 60. (-11) Київський національний університет технологій та дизайну;
 61. (+4) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 62. (+2) Запорізький національний університет;
 63. (+10) Одеський національний медичний університет;
 64. (-3) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 65. (-3) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 66. (new) Державний біотехнологічний університет;
 67. (+11) Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова;
 68. (+6) Український державний університет залізничного транспорту;
 69. (-3) Чернігівський національний технологічний університет;
 70. (-13) Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
 71. (+21) Херсонський державний університет;
 72. (-4) Київська школа економіки;
 73. (+4) Державний університет інфраструктури та технологій;
 74. (-3) Національний університет "Запорізька політехніка";
 75. (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 76. (-18) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського;
 77. (-2) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 78. (-9) Миколаївський національний університет імені Сухомлинського;
 79. (+6) Одеський державний екологічний університет;
 80. (+2) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
 81. (-26) Хмельницький національний університет;
 82. (+4) Київський національний торговельно-економічний університет;
 83. (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 84. (-14) Державний університет "Житомирська політехніка";
 85. (-6) Черкаський державний технологічний університет;
 86. (+1) Українська медична стоматологічна академія;
 87. (+6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 88. Національний транспортний університет;
 89. (+1) Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 90. (-1) Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди;
 91. (-8) Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
 92. (+4) Львівський торговельно-економічний університет;
 93. (+21) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;
 94. (-3) Луганський державний медичний університет;
 95. (+13) Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 96. (+1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 97. (+8) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
 98. (+8) Миколаївський національний аграрний університет;
 99. (+55) Маріупольский державний університет;
 100. (+13) Державний університет телекомунікацій;
 101. (-3) Херсонська державна морська академія;
 102. (+16) Білоцерківський національний аграрний університет;
 103. (-4) Луцький національний технічний університет;
 104. (+16) Поліський національний університет;
 105. (-5) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
 106. (-3) Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 107. (-5) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 108. (-4) Херсонський національний технічний університет;
 109. (+16) Полтавська державна аграрна академія;
 110. Бердянський державний педагогічний університет;
 111. (+5) Херсонський державний аграрний університет;
 112. (-5) Одеський національний економічний університет;
 113. (+6) Львівський національний аграрний університет;
 114. (+7) Вінницький національний аграрний університет;
 115. (-14) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 116. (+18) Київський Університет імені Бориса Грінченка;
 117. (+10) Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка;
 118. (new) Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка;
 119. (-4) Міжнародний гуманітарний університет;
 120. (+2) Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 121. (-12) Одеський національний морський університет;
 122. (+28) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 123. (-11) Українська академія друкарства;
 124. (-7) Університет банківської справи;
 125. (+4) Національний педагогічний університет імені Драгоманова;
 126. (-2) Центральноукраїнський національний технічний університет;
 127. (-4) Одеська національна академія зв'язку імені Попова;
 128. Університет державної фіскальної служби України;
 129. (-3) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 130. (+2) Харківський національний університет внутрішніх справ;
 131. Харківська державна академія фізичної культури;
 132. (new) Європейський університет;
 133. (+4) Університет митної справи та фінансів;
 134. (-4) Дніпровський державний технічний університет;
 135. (new) Військова академія (м. Одеса);
 136. (+3) Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 137. (+10) Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова;
 138. (+6) Львівський державний університет внутрішніх справ;
 139. (+2) Полтавський університет економіки і торгівлі;
 140. (+2) Донбаський державний педагогічний університет;
 141. (+10) Українська інженерно-педагогічна академія;
 142. (+1) Рівненський державний гуманітарний університет;
 143. (+2) Уманський національний університет садівництва;
 144. (-11) Університет імені Альфреда Нобеля;
 145. (+7) Національна академія Національної гвардії України;
 146. (-10) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
 147. (+6) Подільський державний університет;
 148. (-10) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 149. (-1) Національний університет «Острозька академія»;
 150. (-4) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 151. (new) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 152. (-3) Державний університет економіки і технологій;
 153. (+4) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 154. (+6) Київський національний університет культури і мистецтв;
 155. (+3) Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України;
 156. (-1) Університет економіки та права «Крок»;
 157. (-1) Національний університет «Одеська морська академія»;
 158. (+1) Національна академія внутрішніх справ;
 159. (+2) Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 160. (+26) Київський медичний університет;
 161. (+1) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія;
 162. (+11) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 163. Український католицький університет;
 164. Національна академія Служби безпеки України;
 165. (+3) Національний університет «Одеська юридична академія»;
 166. (-1) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 167. (+5) Донецький державний університет внутрішніх справ;
 168. (-2) Буковинський університет;
 169. (+2) Одеський державний аграрний університет;
 170. (+10) Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 171. (+6) Львівський університет бізнесу та права;
 172. (-3) Мукачівський державний університет;
 173. (+9) Міжнародний європейський Університет;
 174. (+4) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 175. Академія праці, соціальних відносин і туризму;
 176. (-2) Київський міжнародний університет;
 177. (-1) Харківський технологічний університет "ШАГ";
 178. (new) Вінницька академія безперервної освіти;
 179. (-12) Львівський медичний інститут;
 180. (-10) Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 181. (new) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
 182. (new) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
 183. (-2) Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради;
 184. (new) Університет Короля Данила;
 185. (-1) Міжнародний університет фінансів;
 186. (-7) Київський національний лінгвістичний університет;
 187. (-4) Одеський державний університет внутрішніх справ;
 188. (new) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;
 189. (-4) Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
 190. Харківський міжнародний медичний університет;
 191. (new) Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління";
 192. (new) Українська військово-медична академія;
 193. (-5) Львівський інститут економіки і туризму;
 194. (-4) Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
 195. (-8) Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія";
 196. (new) Харківська державна академія культури;
 197. (-8) Київський славістичний університет;
 198. (-5) Національна академія статистики, обліку та аудиту;
 199. (-8) Державний університет інформатики і штучного інтелекту;
 200. (new) Дніпровський гуманітарний університет;
 201. (-7) Технічний університет Метінвест Політехніка;
 202. (new) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
 203. (-8) Київський університет культури;
 204. (new) Національна музична академія України імені Чайковського.

Що таке Scopus

Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.

Дані Scopus використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу.

Читайте Про вступ доведеться забути: які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023

Вступна кампанія – 2023: коротко

 • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
 • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
 • У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
 • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
 • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
 • Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
 • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
 • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.