За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, сьогодні у світі велику увагу приділяють вивченню математики та інженерії.

До теми Навантаження для учнів та етика у школі: МОН затвердило типову освітню програму для 5 – 9 класів

"Відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою нової філософії природничо-математичної освіти", – зазначив міністр.

План розвитку STEM-освіти

  • протягом 2021-2022 років розробити навчальні матеріали та методичні рекомендації для вчителів з підготовки учнів до участі у дослідженні PISA.
  • оновити стандарти вищої освіти галузі знань "Освіта/Педагогіка" з питань використання новітніх педагогічних підходів до викладання та оцінювання, методів та засобів навчання, що сприяють розвитку дослідницьких компетентностей.
  • до 2023 року розробити цикл відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів зі STEM-освіти, а також новий зміст STEM-освіти для учнів.

План заходів також передбачає:

  • проведення конференцій, семінарів з питань використання новітніх методик STEM-освіти для педагогів, створення баз даних або інтерактивних карт шкіл, які впроваджують STEM-освіту;
  • проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів науки;
  • підвищення кваліфікації вчителів з питань використання новітніх методик STEM-освіти;
  • створення нових STEM-центрів та STEM-лабораторій, розширення напрямів їхньої діяльності, оснащення обладнанням природничо-математичних кабінетів у школах;
  • упровадження та підтримка гуртків і секцій науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти;
  • розроблення та впровадження сучасних методик дистанційного навчання.

Що відомо про розвиток STEM-освіти

Це система природничої і математичної освітніх галузей, яка має на меті розвиток особистості через формування компетентностей, світоглядних позицій і життєвих цінностей.

Запровадження STEM-освіти дозволить вчителям наочніше пояснювати необхідний матеріал, а учням допоможе ще зі шкільної парти вчитися критичному мисленню та вдало комбінувати отримані знання.

Згідно з Концепцією, навчальні методики та програми STEM-освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, актуальних на ринку праці. Це критичне, інженерне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та інноваційність.