Методичні рекомендації окреслюють підходи оцінювання учнів початкової школи в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання. МОН видав відповідний наказ.

До теми Яким буде навчання з 1 вересня: структура нового навчального року

Однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. Так, на заміну звичайної бальної оцінки досягнень учнів з предмета пропонують використовувати вербальну оцінку.

Так, рекомендації запроваджують поняття:

 • вербальної оцінки (оцінювальне судження),
 • рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату).

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

 • П (початковий рівень);
 • С (середній рівень);
 • Д (достатній рівень);
 • В (високий рівень).

Окрім того, результати оцінювання досягнення учнів у 1 – 4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою. Хоча у 3 – 4 класах можна як вербальною, так і рівневою оцінкою за вибором школи.

Рекомендації також містять орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів. Вона дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання.

Орієнтовна рамка оцінювання учнів початкової школи: скриншот з закону


Водночас школи можуть розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів у освітній програмі та конкретизувати. Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем.

Мета оцінювання:

 • формувальне оцінювання – відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;
 • підсумкове оцінювання – співвіднести навчальні досягнення учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання.

Зазначено, що формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання рекомендовано дотримуватись такого алгоритму діяльності вчителя:

 • формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей;
 • визначення разом з учнями критеріїв оцінювання;
 • формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання;
 • створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія);
 • коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

У МОН додали, що оцінка учня є конфіденційною інформацією, доступною лише для школяра та його батьків (або осіб, що їх замінюють).

Водночас об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання з орієнтованою рамкою оцінювання учнів.

До слова, у МОН оприлюднили перелік обов’язкових предметів для ДПА у 4 класі:

 • Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання).
 • Математика.
 • Мова національної меншини або мова корінного народу (для учнів шкіл, де ведеться викладання такою мовою або вона входить в програму навчання).