Цьогоріч вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) стартує 1 липня. Саме тоді розпочнеться реєстрація електронних кабінетів. Завершиться вступна кампанія зарахуванням вступників до вишів.

Дивіться також Які особливості вступу осіб з ТОТ та прифронтових територій у 2024 році

Які дати вступної кампанії – 2024 запам'ятати

Вступна кампанія складається з кількох етапів. Кожен з них має визначені строки. Зокрема строки прийому документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору, формування рейтингових списків та зарахування.

 • Вступ на денну форму навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 1 липня 2024 року.

Медогляди та інші доконкурсні процедури, передбачені особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до дня, що передує дню завершення прийому заяв.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 19 липня.

Закінчується реєстрація заяв вступників о 18.00 31 липня.

 • Творчі конкурси та співбесіди

Для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, реєстрація на участь у співбесідах чи конкурсах здійснюється:

 • для вступу на бюджет – з 3 липня до 18.00 10 липня;
 • для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 18.00 25 липня.

Творчі конкурси за всіма джерелами фінансування проводять у декілька потоків протягом 8 – 19 липня включно. Для вступників виключно на контракт співбесіди та творчі конкурси тривають до 31 липня.

Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначають відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до поточному році. І це має бути підтверджено відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі має бути оприлюднена на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Вимоги до мотиваційних листів визначені правилами прийому закладу освіти і мають бути затверджені до 1 червня 2024 року.

 • Оприлюднення рейтингових списків

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше ніж 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 8 серпня.

 • Зарахування на навчання

Зарахування вступників на навчання на бюджет проводиться не пізніше ніж 10 серпня.

Зарахування вступників на навчання за кошти цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) – не пізніше ніж 30 серпня 2024 року.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за кошти цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на контракт і здобули повну загальну середню освіту, відбувається не пізніше ніж 17 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше ніж 9 серпня.

 • Вступ на інші форми навчання (крім денної)

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти за кошти державного або регіонального бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти.

Заклади освіти у своїх Правилах прийому можуть передбачити одну або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступників. При цьому перша з них починається не раніше ніж 1 вересня.

Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 31 жовтня 2024 року.

 • Вступ на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого та молодшого бакалавра

Цьогоріч використовуватимуть широкий конкурс при адресному розміщенні місць державного замовлення для здобуття ступенів бакалавра.

У 2024 році не встановлюють поділу бюджетних місць між вступниками на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Вони братимуть участь у спільних широких конкурсах із використанням однакового розрахунку конкурсного бала.

Загальний перелік та структура широких конкурсів визначений Додатком 4 Порядку прийому до закладів вищої освіти.

 • Інші умови

Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені, строки визначаються правилами прийому закладу освіти.

При цьому зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням закінчується:

 • за державним (регіональним замовленням) – не пізніше ніж 1 жовтня;
 • на контракт – не пізніше 31 жовтня.

Робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня 2024 року.