Виплата премій у школі регулюється колективним договором та положенням про преміювання, у якому зазначаються критерії преміювання, порядок визначення її розмірів, нарахування та виплата грошової винагороди.

До теми Надбавки і доплати вчителям: чому їх недоотримують педагоги

Якщо у закладі освіти відсутня своя бухгалтерія, то для виплати премій керівник закладу має здійснити наступні дії:

 • Звернутися до бухгалтерії управління освіти із письмовим або усним запитом щодо наявності коштів та розміру, які можна направити на виплату премій.
 • Після отримання відповіді, він разом із профспілковим комітетом визначає умови та розмір преміювання.
 • Досвідчені та прогресивні директори радять створювати комісію у закладі освіти, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник профспілки. Адже це приклад демократії прозорості та відкритості у закладі освіти.
 • Після цього директор школи видає наказ про преміювання і передає його в управління освіти. А також ознайомлює інших працівників закладу з наказом про преміювання.

Якщо заклад освіти має власну бухгалтерію і може самостійно розпоряджається коштами, то дії керівника наступні:

 • Він з’ясовує з бухгалтером закладу освіти фактичний обсяг коштів, які можна направити на виплату премій.
 • Разом із профспілковим комітетом визначає умови та розмір преміювання. Може створити комісію. Зазначимо, що подання на преміювання може робити лише заступник директора.
 • Після цього керівник школи видає наказ про преміювання та знайомить працівників закладу освіти з цим наказом.

Якщо у закладі освіти серед працівників є члени сім’ї директора (до таких відносяться близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, рідні та двоюрідний брати, рідні та двоюрідні сестри, племінник, племінниця, дядько, тітка, дід, баба, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха тощо), то треба створити комісію.

Це потрібно для уникнення конфлікту інтересів при визначенні умов та розміру преміювання. До складу комісії обов’язково входять керівник закладу та представник профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу.

Колегіальне рішення щодо преміювання дозволить уникнути конфлікту інтересів.

Законодавство України визначає, що за особливі трудові заслуги педагоги можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами тощо.

Водночас кодекс законів про працю України визначає, що до працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення, зокрема і премія.


Вчитель може отримати премію за плідну роботу / Фото "Факти"

Зазначимо, що кожен заклад освіти розробляє положення про преміювання, у якому визначає порядок виплати преміювання та критерії виплати зарплати. Виплати здійснюються відповідно до особистого внеску працівника.

У положенні може зазначатися, що преміювання здійснюється за підсумками роботи певного періоду (місяць, квартал, рік) чи до державних та професійних свят, ювілейних дат працівників тощо.

Служба освітнього омбудсмена виокремила типові орієнтовні критерії щодо преміювання:

 • якісну сумлінну працю (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, ефективної роботи з батьками, організація та участь у заходах);
 • сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців учнівських олімпіад та конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших конкурсах);
 • перемога та участь у професійних конкурсах педагогів;
 • участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо.

Кожен заклад освіти, шляхом проведення колективних переговорів, може визначити власні критерії щодо нарахування премії й внести їх до положення про преміювання.

Розмір премій у школах. Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються. Вони визначаються з урахуванням доплат і надбавок.

Які кошти можна використовувати на премії? Преміювання здійснюють в межах фонду зарплати на поточний бюджетний рік.

На початку року, зазвичай у січні поточного року затверджується кошторис закладу освіти, у якому визначені призначення на зарплату з урахуванням надбавок та доплат. Лише ці кошти можна використати для преміювання у разі наявності залишків.

Читайте також Зарплата вчителя: скільки отримують педагоги в різних країнах світу

Так, зарплата вчителів шкіл здійснюється за кошти освітньої субвенції, а зарплата непедагогічного персоналу шкіл, вихователів та працівників позашкільної освіти здійснюється за кошти місцевих бюджетів.

Також для виплати премій педагогам шкіл можна використовувати й залишки освітньої субвенції за попередні роки.

За що працівника можуть позбавити премії:

 • Якщо на працівника накладено стягнення за порушення трудової дисципліни, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника (премії) не застосовуються.
 • У разі порушення вчителем академічної доброчесності, упродовж одного року він не може отримувати будь-які види заохочення, зокрема, премії.
 • У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти вимогам законодавства, зокрема ліцензійних умов, то на цей період премії не виплачуються.

У положенні про преміювання закладів освіти мають зазначатися умови, за яких працівника може бути позбавлено премії. Так, є орієнтовні критерії щодо позбавлення преміювання:

 • прогули;
 • поява на роботі у нетверезому стані;
 • порушення режиму роботи закладу;
 • запізнення і передчасне залишення робочого місця;
 • невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;
 • недотримання виконавської дисципліни;
 • порушення термінів виконання доручень та завдань;
 • притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності;
 • несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових обов’язків;
 • порушення трудової, фінансової дисципліни;
 • відсутність результативності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої дисципліни;
 • недбале ставлення до майна закладу;
 • порушення вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • погіршення рівня освітнього процесу;
 • невиконання правомірних вимог керівника.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, нарахування та розмір премій – це одне з конфліктних питань у закладах освіти.

Конфлікти виникають із різних причин – з необґрунтованого розподілу грошових коштів між працівниками закладу освіти, коли керівник не враховує або враховує лише частково внесок працівника у роботу закладу, кількість відпрацьованого часу, розмір премії тощо.

Інша причина виникнення конфліктів – необізнаність про здобутки іншого працівника, невміння працівників реально оцінити свою роботу та роботу іншої людини.

Як можна запобігти виникненню конфліктів? Перш за все, у положенні про преміювання необхідно детально розписати конкретні показники та критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій і пов’язати їх із показниками якості роботи працівників.

Розмір та нарахування премій має обов’язково погоджуватися з профспілкою.

Є різні форми роботи щодо ознайомлення педагогічних працівників із розмірами премій:

 • Перша – нарахування та розмір премій відомо лише працівнику і публічно не оголошується. Але все одно інформація про розмір премій стає відомою іншим і спричиняє конфлікти.
 • Інша – відкритий формат – це оголошення про розмір премій на нараді колективу, педагогічній раді з обґрунтуванням її нарахування та розміру усім працівникам. Деякі директори вивішують наказ про преміювання у відкритому доступі для всіх працівників.

До слова, на початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. У МОН обіцяють, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.

Окрім того, кожен вчитель також може заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. У 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.


Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу