Як навчаються учні на домашній формі

Учні, які отримують освіту на домашній (сімейній) формі навчання проходять оцінювання навчальних досягнень не рідше ніж 4 рази на рік, у тому числі підсумкове та атестацію.

До теми "Класний журнал – це вчительська панщина": експертка про ведення шкільних журналів

Завдання для підсумкового оцінювання та атестації складає школа з урахуванням очікуваних результатів навчання, встановлених в освітній програмі.

Для учнів за сімейною (домашньою) формою відводиться:

  • на проведення підсумкового, формувального оцінювання – 1 академічна година з кожного предмету;
  • на проведення завершального (підсумкового) оцінювання – 1-2 академічні години;
  • на перевірку письмових робіт – 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин;
  • ще 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших навчальних предметів;
  • на проведення консультацій – 15 хвилин на одного учня з кожного навчального предмета (але не більше ніж 3 години на навчальний предмет відповідного класу на рік).

Як оплачується робота вчителів з цими учнями

Положення про індивідуальну форму навчання не містить норм, що визначають порядок оплати праці вчителів за години роботи з учнем.

Загалом за проведення занять за індивідуальною формою, у тому числі з використанням технологій онлайн-навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

Читайте також Чи можуть школи Києва перейти на дистанційне навчання: назвали умову

Інші види діяльності педагогічних працівників щодо організації навчання за індивідуальною формою (розроблення індивідуального навчального плану, підготовка та проведення оцінювання знань учнів тощо) школа може оплачувати за рахунок власних надходжень та інших джерел.

МОН вказує, що оскільки учень, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою, є учнем відповідного класу, до якого його зараховано, то він може проходити підсумкове оцінювання чи атестацію з усіма учнями свого класу. У цьому випадку додаткова оплата вчителям не здійснюється.

Натомість у разі неможливості проведення підсумкового оцінювання, атестації разом з учнями класу оплата праці вчителів здійснюється за погодинною оплатою.