Перевірку підстав щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації та її оформлення повинні здійснювати ТЦК та СП, інформує 24 Канал.

Дивіться також Новий закон про мобілізацію: чи можуть в ухилянтів забирати водійські права

Хто має право на відстрочку

У випадку, якщо законопроєкт про мобілізацію ухвалять, збережуть право на відстрочку такі військовозобов'язані:

 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КМУ;
 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК);
 • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони, ЗСУ, ДССТ, ДССЗЗІ, СБУ, СЗРУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, МВС;

Надання відстрочки з новими умовами

Змінять правила надання відстрочки для таких категорій військовозобов’язаних:

 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, – відстрочка буде за умови, що вони не мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, – якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
 • усиновителі – якщо на їхньому утриманні перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування;

Відповідно до теперішньої норми про відстрочку для тих, хто зайнятий постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду, зникнуть слова "чи дружини (чоловіка)". Тобто відстрочка не надаватиметься для догляду за батьками дружини/чоловіка військовозобов'язаного (-ної).

Також формулювання про відстрочку, яку мають "опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд" хочуть замінити на відстрочку для таких категорій:

 • опікуни осіб, визнаних судом недієздатним;
 • члени сім'ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності), що підтверджується в порядку, встановленому КМУ;
 • члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю II групи, зайняті постійним доглядом за нею, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, що підтверджується в порядку, встановленому КМУ.

Також з числа осіб, яких не мобілізують, оскільки їхні близькі родичі загинули чи пропали безвісті під час АТО/ООС чи повномасштабної війни, пропонується викреслити тих, у кого загинули чи зникнули дід, баба, неповнорідний брат чи неповнорідна сестра.

Скасування права на відстрочку від мобілізації

Так, законопроєктом передбачено скасування відстрочки для таких осіб, які ще мають на неї право за чинним законодавством:

 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;
 • працівники підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, ДССТ, ДССЗЗІ, СБУ, СЗРУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони;
 • працівники Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України.

Які нові підстави, щоб отримати відстрочку

Відомо, що планується ввести відстрочку від мобілізації для таких категорій:

 • керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;
 • працівники установ експертної служби МВС.

Не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації:

 • протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку служби (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);
 • військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою).

Нові підстави для відстрочки для здобувачів освіти чи педагогів

Якщо говорити про тих, хто здобуває освіту чи викладає, то відповідно до нового законопроєкту, призову на військову службу під час мобілізації не підлягають також:

 • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у ч. 2 ст. 10 Закону про освіту (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Варто зауважити, що водночас втратять право не бути мобілізованими асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

При цьому громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Що відомо про відстрочку від базової військової служби

Також новий законопроєкт про мобілізацію говорить про відстрочку від направлення для проходження базової військової служби (вона повинна замінити строкову). Йдеться про призовників, які:

 • визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я;
 • навчаються за денною або дуальною формою навчання у закладах загальної середньої освіти III ступеня, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та/або вищої освіти, закладах середньої га вищої духовної освіти, в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку);
 • обрали відповідний рік, в якому бажають пройти базову військову підготовку (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану);
 • мають право на звільнення з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин.
 • Звільнення від проходження базової військової служби нададуть призовникам:
 • які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах.

Законопроєкт про мобілізацію схвалили в першому читанні

Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт про посилення мобілізації. Відомо, що до законопроєкту ще подаватимуть правки.

Депутат партії "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що законопроєкт було ухвалено без пропозицій Комітету. Далі буде внесення правок до 21 лютого та друге читання.

Народний обранець пояснив, що найбільш ймовірно законопроєкт буде прийнято в цілому в останній тиждень лютого, підписаний – на початку березня і вступить в силу він через місяць, тобто у квітні.