main logo

Тероризм

Загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети.