main logo

ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини - міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі  держави-​​члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію про  захист прав людини і основоположних свобод.