main logo

Павел Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк. Національне антикорупційне бюро оголосило його в розшук.

Напередодні в НАБУ повідомили, що вони розшукують підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК. І зловмисники мали на меті захопити державну владу.

Це мало шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя. Також вони мали намір створити штучні перешкоди в їхній роботі.

Мовиться про Павла Вовка та 6 його колег. Водночас преслужба відомства зазначає, що ні сам Вовк, ні судді ОАСК жодного разу не з'явились на допит в Бюро.

Holova Okruzhnoho administratyvnoho sudu Pavlo Vovk. Natsionalʹne antykoruptsiyne byuro oholosylo yoho v rozshuk.

Naperedodni v NABU povidomyly, shcho vony rozshukuyutʹ pidozryuvanykh, yaki diyaly u mezhakh zlochynnoyi orhanizatsiyi na choli z holovoyu OASK. I zlovmysnyky maly na meti zakhopyty derzhavnu vladu.

Tse malo shlyakhom vstanovlennya kontrolyu nad Vyshchoyu kvalifikatsiynoyu komisiyeyu suddiv Ukrayiny ta Vyshchoyu radoyu pravosuddya. Takozh vony maly namir stvoryty shtuchni pereshkody v yikhniy roboti.

Movytʹsya pro Pavla Vovka ta 6 yoho koleh. Vodnochas presluzhba vidomstva zaznachaye, shcho ni sam Vovk, ni suddi OASK zhodnoho razu ne z'yavylysʹ na dopyt v Byuro.

Показати більше 655/5000

Председатель Окружного административного суда Вовк. Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Накануне в НАБУ сообщили, что они разыскивают подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК. И злоумышленники целью захватить государственную власть.

Это должно путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия. Также они намеревались создать искусственные препятствия в их работе.

Говорится о Павле Вовка и 6 его коллег. В то же время преслужб