Експертка з права Інна Маніленко наголосила, що у сфері відпусток найголовнішим документом є Кодекс законів про працю України. Вона розповіла порядок надання відпусток педагогам.

До теми Як оцінюють дітей у школах Канади: цікавий приклад для України

Так, постанова уряду визначає особливий порядок надання щорічної основної відпустки педагогічним працівникам тривалістю до 56 календарних днів.

Які є види відпусток для освітян

 • Щорічні відпустки.
 • Відпустка для підготовки участі у змаганнях (надається вчителям, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях).
 • Творча відпустка (надається освітянам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників тощо).
 • Соціальні відпустки (надаються у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3-річного віку тощо).
 • Відпустки без збереження зарплати:
  – надаються матері або батьку, який виховує дітей сам/сама, має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю,
  – чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці,
  – особам, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною,
  – пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю III групи,
  – працівникам для догляду за хворим рідним,
  – особам, які одружуються тощо.
 • Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

Експертка зазначила, що щорічні відпустки тривалістю не менш ніж 24 календарних дні надаються за відпрацьований робочий рік.

Водночас керівникам закладів освіти та педагогам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів.

А додаткова відпустка надається за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів. Також додаткову відпустку можна отримати за особливий характер праці.

Як стаж роботи впливає на відпустку

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються:

 • час фактичної роботи протягом робочого року, за який надається відпустка;
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи та зарплата повністю або частково;
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи і йому виплачувалася допомога, згідно з державним соціальним страхуванням;
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним не зберігалося місце роботи і йому виплачувалась заробітна плата;
 • час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше ніж 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних закладів освіти;
 • час навчання новим професіям осіб, звільнених у зв’язку зі змінами організації виробництва та праці;
 • інші періоди роботи, передбачені законодавством.

Інна Маніленко звертає увагу на те, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток педагогічних працівників.

Керівним закладів освіти та педагогам щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступний робочі роки надаються у період літніх канікул, незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Окрім того, щорічну відпустку можна перенести або продовжити, якщо:

 • працівник тимчасово буде непрацездатним,
 • працівник виконував державні або громадські обов’язки,
 • настав термін відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
 • щорічна відпустка збігається з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Так, щорічну відпустку на прохання працівника можуть поділити на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Алгоритм надання щорічної відпустки:

 1. Повідомити працівника про початок відпустки.
 2. Одержати від працівника заяву про надання відпустки.
 3. Видати наказ про надання відпустки.
 4. Заповнити табель обліку робочого часу.
 5. Виплатити працівнику заробітну плату за час відпустки.
 6. Занести інформацію про надання відпустки до особової картки П2.

Додамо, що зарплата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 дні до її початку.

Компенсація за відпустку

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або неповнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А.