main logo

Інклюзивність

Інклюзивність – це поняття, яке характеризує збільшення участі громадян, які мають певні труднощі у фізичному або розумовому розвитку, у соціумі. 

Інклюзія — це процес включення осіб з інвалідністю в активне суспільне життя, який є необхідним для всіх членів суспільства.